Griffie van de Staten

Griffie (Secretariaat)

De griffier heeft de leiding over het secretariaat en wordt door de Staten benoemd. De griffier mag geen Statenlid zijn. De griffier is dus de secretaris van de Staten. De taken van de griffier zijn:

  • Opstellen van de agenda’s van Statenvergaderingen;
  • Het bekendmaken van de agenda’s van de Statenvergaderingen;
  • Het notuleren van de Statenvergaderingen;
  • Het verzorgen van het archief;
  • Het in alle opzichten administratief ondersteunen van de Statenleden.

Ook heeft de Staten een bibliotheek die onder leiding staat van de griffier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties