Vaststelling verkiezingsuitslag

Het hoofdstembureau stelt de uitslag van de verkiezing voor de leden van de Staten van Aruba vast conform het bepaalde in artikel 82 tot en met 102 van de Kiesverordening.

Uitgangspunt voor het Hoofdstembureau voor de berekening van de verkiezingsuitslag vormen de processen-verbaal van de stembureaus. Hierin staat vermeld hoeveel stemmen de lijsten van de politieke partijen, en de op die lijsten vermelde kandidaten, hebben behaald. Een proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming wordt in tweevoud opgemaakt. Alle ingebrachte bezwaren worden in het proces-verbaal vermeld.

Vijf dagen na de verkiezingen, houdt het Hoofdstembureau zitting. In deze zitting wordt de officiële uitslag vastgesteld, t.w.:

  • het aantal op elke kandidaat van een lijst uitgebrachte stemmen;
  • de som van deze aantallen per lijst. Deze som wordt het stemcijfer genoemd.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties