Kandidatenlijsten 2013

Bekendmaking dag der Kandidaatstelling

Vanaf 23 juli 2013 hebben alle gemachtigden van elke politieke partij, ingeschreven bij de Electorale Raad, een brief ontvangen van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister waarin het tijdstip voor de indiening van de lijsten en de vereisten staan vastgelegd. De door een partij in te vullen kandidatenlijst wordt ook met de brief overhandigd. De vereisten zijn:

  1. Op een lijst mag onder andere hooguit 29 kandidaten worden geplaatst: 8 meer dan het totaal te verkiezen Statenleden;
  2. Politieke partijen zonder vertegenwoordiging in de Staten moeten een totaal van 551 handtekeningen van kiezers (= tenminste één procent (1%) van de som van geldige stemmen, welke bij de laatstgehouden verkiezing door het Hoofdstembureau zijn vastgesteld, naar boven afgerond tot een heel cijfer) verzamelen om mee te kunnen doen met de verkiezingen;
  3. Een kandidaat mag op maximaal één kandidatenlijst voorkomen;
  4. Een kiezer mag alleen één kandidatenlijst ondersteunen.

Indiening Kandidatenlijsten

Op 9 augustus 2013 kunnen de politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren bij de voorzitter van de Electorale Raad de heer mr. Ing. Hubert C. Maduro.
Plaats: ex Havana Beach Club (Nicky Beach)
Tijd     : 09:00 - 16:00 uur

Zes politieke partijen, die ingeschreven zijn bij de Electorale Raad, hebben een kandidatenlijst ingediend om mee te doen aan de verkiezingen van 2013. Naast de partijen AVP, MEP en PDR, die nu vertegenwoordigd zijn in de Staten, doen de partijen PPA, RED en UPP ook mee aan de verkiezingen.  

Politieke partijen

 •

AVP - Arubaanse Volkspartij / Christen Democraten Aruba
Logo AVP
Gemachtigde:  de heer mr. M.G. Eman
Plv. gemachtigde:   de heer mr. P. E. Croes 
 •  MEP - Movimiento Electoral di Pueblo
Logo MEPGemachtigde: mw. mr. E. Wever Croes
Plv. gemachtigde: de heer V. E. J. Arends  
 • PDR - Partido Democracia Real
Logo PDR
Gemachtigde: de heer mr. A. C. G. Bikker
Plv. gemachtigde: de heer A. I. Tromp
 •  PPA - Partido Patriotico di Aruba
Logo PPA
Gemachtigde: de heer B. J. M. Nisbet
Plv. gemachtigde: mw. G. R. Gil
 • RED - Red Democratico
Logo RED
Gemachtigde: mw. Dionisia Theresita de Cuba
Plv. gemachtigde: de heer Adislao Miguel Rasmijn
 • UPP - Union Patriotico Progresista
Logo UPP
Gemachtigde: de heer Candelario A.S.D. Wever
Plv. gemachtigde: de heer Raymond R. Hernandez


Onderzoek Kandidatenlijsten

Op 23 augustus 2013 houdt het Hoofdstembureau een zitting om de lijsten te onderzoeken. Tot 26 augustus 2013 kan het Hoofdstembureau een partij schriftelijk berichten inzake geconstateerde verzuimen, bijvoorbeeld ontbrekende stukken. De partij heeft tot 29 augustus 2013 de gelegenheid om het verzuim, zoals aangeduid in de kennisgeving, te herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken zelf aan te vullen bij het hoofdstembureau. Op 30 augustus 2013 zal de Electorale Raad beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Beslissing geldigheid Kandidatenlijsten

Op 30 augustus 2013 heeft de Electorale Raad in een openbare zitting de kandidatenlijsten geldig verklaard. Ingevolge artikel 31 van de Kiesverordening maakt de Electorale Raad deze kandidatenlijsten bekend. Deze lijsten zijn voor een ieder ter inzage bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister neergelegd. Daarnaast heeft de Electorale Raad in een openbare zitting op 3 september 2013 de nummers door loting toebedeeld en de voorkeur van kleur aan de respectievelijke kandidatenlijst toegekend.

Bijgaand vindt u de kandidatenlijsten van de politieke partijen die op 27 september 2013 zullen meedoen aan de verkiezing.

Nummering van lijsten en kleurtoekenning

In geval geen beroep is ingesteld, dan zal de Electorale Raad overgaan tot de nummering van de lijsten en toekennen van de kleur. Uiteindelijk worden de geldige kandidatenlijsten met hun nummer en kleur openbaar gemaakt.

Op 3 september 2013 heeft de Electorale Raad in een openbare zitting de volgende nummers door loting toegekend en de voorkeur van kleur aan de respectievelijke kandidatenlijst toegekend: 

Nummering en kleurtoekenning
1. Logo PPA  PPA - Partido Patriotico di Aruba Oranje

2.

Logo AVP  AVP - Arubaanse Volkspartij / Christen Democraten Aruba Groen
3. Logo PDR  PDR - Partido Democracia Real Rood
4. Logo UPP  UPP - Union Patriotico Progresista Blauw
5. Logo MEP  MEP - Movimiento Electoral di Pueblo Geel
6. Logo RED  RED - Red Democratico Wit


Stembiljet 2013

 

Specimen Stembiljet
 

Verkiezingprogramma's politieke partijen

Onderstaand vindt u de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die aan de Statenverkiezing van 27 september 2013 deelnemen. In deze partijprogramma’s maken bedoelde politieke partijen hun standpunten en plannen bekend.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties