Kandidatenlijsten 2017

Bekendmaking dag der Kandidaatstelling

Alle gemachtigden van elke politieke partij, ingeschreven bij de Electorale Raad, zullen een brief ontvangen van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister waarin het tijdstip voor de indiening van de lijsten en de vereisten staan vastgelegd. De door een partij in te vullen kandidatenlijst wordt ook met de brief overhandigd. De vereisten zijn:

  1. Op een lijst mag onder andere hooguit 29 kandidaten worden geplaatst: 8 meer dan het totaal te verkiezen Statenleden;
  2. Politieke partijen zonder vertegenwoordiging in de Staten moeten een totaal van 578 handtekeningen van kiezers (= tenminste één procent (1%) van de som van geldige stemmen, welke bij de laatstgehouden verkiezing door het Hoofdstembureau zijn vastgesteld, naar boven afgerond tot een heel cijfer) verzamelen om mee te kunnen doen met de verkiezingen;
  3. Een kandidaat mag op maximaal één kandidatenlijst voorkomen;
  4. Een kiezer mag alleen één kandidatenlijst ondersteunen.

Indiening Kandidatenlijsten

Op 4 augustus 2017 kunnen de politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren bij de voorzitter van de Electorale Raad, mr. dr. Glenn Thodé.
Plaats:  Stadhuis
Adres:   Schoolstraat 2 
Tijd     :  09.00 - 16.00uur

Schema tijdstip per partij inlevering kandidatenlijst

8 politieke partijen (inclusief combinatie UPP en PPA ), die ingeschreven zijn bij de Electorale Raad, hebben een kandidatenlijst ingediend om mee te doen aan de verkiezingen van 2017. Naast de partijen AVP en MEP die nu vertegenwoordigd zijn in de Staten, doen de partijen CURPA, MAS, POR, RAIZ, RED en UPP/PPA, ook mee aan de verkiezingen.

Politieke partijen

 •

 AVP - Arubaanse Volkspartij / Christen Democraten Aruba
Gemachtigde: de heer mr. M.G. Eman
Plv. gemachtigde: de heer mr. P. E. Croes 
 CURPA - Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba
Gemachtigde: de heer E. Ras  
Plv. gemachtigde: mw. C. Lampe   
 MAS - Movimiento Aruba Soberano
Gemachtigde: de heer P.N. Figaroa
Plv. gemachtigde: de heer Y.M Winklaar
 •   MEP - Movimiento Electoral di Pueblo
Gemachtigde: mw. mr. E. Wever Croes
Plv. gemachtigde: mw. mr. X. Ruiz-Maduro
 •  POR - Pueblo Orguyoso y Respeta
Gemachtigde: de heer O.E. Oduber 
Plv. gemachtigde: de heer S.R. Arends
 RAIZ
Gemachtigde: de heer T.F. Lee
Plv. gemachtigde: de heer U.M. Arends
 •  RED - Red Democratico
Gemachtigde: de heer ir. L.R. Croes
Plv. gemachtigde: de heer ing. H.U. De Cuba

UPP/PPA

 UPP - Union Patriotico Progresista
Gemachtigde: de heer Candelario A.S.D. Wever
Plv. gemachtigde: de heer Raymond R. Hernandez

 PPA - Partido Patriotico di Aruba
Gemachtigde: de heer B. J. M. Nisbet
Plv. gemachtigde: de heer C.E.E. Bennett

Onderzoek Kandidatenlijsten

Op 18 augustus 2017 houdt het Hoofdstembureau een zitting om de lijsten te onderzoeken. Tot 21 augustus 2017 kan het Hoofdstembureau een partij schriftelijk berichten inzake geconstateerde verzuimen, bijvoorbeeld ontbrekende stukken. De partij heeft tot 24 augustus 2017 de gelegenheid om het verzuim, zoals aangeduid in de kennisgeving, te herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken zelf aan te vullen bij het hoofdstembureau. Op 25 augustus 2017 zal de Electorale Raad beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Beslissing geldigheid Kandidatenlijsten

Op 25 augustus 2017 zal de Electorale Raad in een openbare zitting beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Ingevolge artikel 31 van de Kiesverordening maakt de Electorale Raad deze kandidatenlijsten bekend. Deze lijsten zijn voor een ieder ter inzage bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister neergelegd. 

Nummering van lijsten en kleurtoekenning

In geval geen beroep is ingesteld, dan zal de Electorale Raad overgaan tot de nummering van de lijsten en toekennen van de kleur. Uiteindelijk worden de geldige kandidatenlijsten met hun nummer en kleur openbaar gemaakt.

Op 30 augustus 2017 heeft de Electorale Raad in een openbare zitting de volgende nummers door loting toegekend en de voorkeur van kleur aan de respectievelijke kandidatenlijst toegekend: 

 Nummering en kleurtoekenning

1 RAIZ Grijs
2

UPP/PPA


 UPP - Union Patriotico Progresista

 PPA - Partido Patriotico di Aruba

Kaki
3  MEP - Movimiento Electoral di Pueblo Geel
4  CURPA - Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba Donkerpaars
5  POR - Pueblo Orguyoso y Respeta Donkerblauw
6  MAS - Movimiento Aruba Soberano Lichtblauw
7  RED - Red Democratico Wit
8  AVP - Arubaanse Volkspartij / Christen Democraten Aruba Groen

Stembiljet 2017

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties