Kandidatenlijsten 2021

Bekendmaking dag der Kandidaatstelling

Volgens artikel 16 lid 4 van de Kiesverordening, maakt de Voorzitter van het Hoofdstembureau bekend dat politieke partijen die geregistreerd zijn bij de Electorale Raad hun lijsten kunnen inleveren voor de verkiezingen van 25 juni 2021.

Indiening kandidatenlijsten

In verband met het COVID-19 virus, vindt de indiening van de kandidatenlijsten dit verkiezingsjaar op twee manieren plaats:

 1. Via e-mail 
  Tijdstip: Tussen 09:00 uur en 16:00 uur op welk moment dan ook
 2. In persoon
  Politieke partijen moeten een afspraak maken tussen 09.00 tot 16.00uur om de lijsten persoonlijk in te leveren. De gemachtigde van de politieke partij en een kandidaat op de lijst kunnen aanwezig zijn bij de inlevering

Via e-mail

Hieronder vindt u de formulieren die ingediend moeten worden op de dag der kandidaatstelling (“indiening lijsten politieke partijen”). Men kan de formulieren downloaden, invullen en toesturen op de dag der kandidaatstelling:

Deze formulieren dienen op 7 mei 2021 tussen 09.00 tot 16.00 uur gestuurd te worden via e-mail: verkiezingen2021@censo.aw

Hieronder vindt u het schema indiening kandidatenlijsten op 7 mei, 2021:

Bij de kandidatenlijst moet ingevolge artikel 19 jo. 20 Kiesverordening (KV) tevens worden meegestuurd/overgelegd:

 1. De schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat, dat hij/zij bewilligt in zijn kandidaatstelling op de conform de ingediende volgorde van de kandidatenlijst;
 2. Bewijs van storting bij de Directie Financiën van een bedrag van Afl. 1.000,-;
 3. Een zwart-wit pasfoto van vier bij zes centimeter (4×6 cm) gevende een duidelijk en goedgelijkend beeld van de hoogstgeplaatste kandidaat op de lijst;
 4. De partijen kunnen desgewenst het formulier schriftelijke opgave van kleur, bij de indiening meesturen c.q. overleggen, in het geval dat de stembiljetten voorzien worden van een kleuropdruk.

Persoonlijke indiening:
Tijdstip: Tussen 09:00 uur en 16:00 uur. Hiervoor kunt u tussen 26 april 2021 t/m 3 mei 2021 via de mail verkiezingen2021@censo.aw een afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor de indiening van de kandidatenlijst op 7 mei 2021, tussen 09:00 uur en 16:00 uur. Alleen de gemachtigde en 1 op de lijst voorkomende kandidaat of partijleider kunnen aanwezig zijn bij de persoonlijke indiening die bij de Stadhuis, Schoolstraat 2 zal plaatsvinden.

Bij de kandidatenlijst moet ingevolge artikel 19 jo. 20 Kiesverordening (KV) tevens worden meegestuurd/overgelegd:

 1. De schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat, dat hij/zij bewilligt in zijn kandidaatstelling op de conform de ingediende volgorde van de kandidatenlijst;
 2. Bewijs van storting bij de Directie financiën van een bedrag van Afl. 1.000,-;
 3. Een zwart-wit pasfoto van vier bij zes centimeter (4×6 cm) gevende een duidelijk en goedgelijkend beeld van de hoogstgeplaatste kandidaat op de lijst.
 4. De partijen kunnen desgewenst het formulier schriftelijke opgave van kleur, bij de indiening meesturen c.q. overleggen, in het geval dat de stembiljetten voorzien worden van een kleuropdruk.

Vereisten:

 1. Op een lijst mogen onder andere hooguit 29 kandidaten worden geplaatst: 8 meer dan het totaal te verkiezen Statenleden;
 2. Politieke partijen zonder vertegenwoordiging in de Staten moeten voor de verkiezingen van 2021 een totaal van 587 handtekeningen van kiezers (= tenminste één procent (1%) van de som van geldige stemmen, welke bij de laatstgehouden verkiezing door het Hoofdstembureau zijn vastgesteld, naar boven afgerond tot een heel cijfer) verzamelen om mee te kunnen doen met de verkiezingen;
 3. Een kandidaat mag op maximaal één kandidatenlijst voorkomen;
 4. Een kiezer mag alleen één kandidatenlijst ondersteunen.

Op 21 mei 2021 houdt het Hoofdstembureau een zitting om de lijsten te onderzoeken. Tot 24 mei 2021 kan het Hoofdstembureau een partij schriftelijk berichten inzake geconstateerde verzuimen, bijvoorbeeld ontbrekende stukken. De partij heeft tot 27 mei 2021 de gelegenheid om het verzuim, zoals aangeduid in de kennisgeving, te herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken zelf aan te vullen bij het hoofdstembureau. Op 28 mei 2021 zal de Electorale Raad beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Ondersteuning kandidatenlijsten:

Conform Art. 17 lid 2 van de Kiesverordening moeten de politieke partijen zonder vertegenwoordiging in de Staten 587 handtekeningen van kiezers verzamelen, om mee te kunnen doen met de verkiezingen, dat gelijk is aan tenminste één procent (1%) van het  laatste stemcijfer. De ondersteuning van de kandidatenlijsten vindt plaats tijdens 7 achtereenvolgende dagen (met uitzondering van het weekeinde) van 09:00 a.m. tot 8:30 p.m. na de indiening van de kandidatenlijsten.

Datum: 10 mei 2021 tot 18 mei 2021 (weekeinde uitgezonderd)
Tijd:       09:00 a.m. tot 8:30 p.m.

Locaties:

 1. Dependance Dienst Burgerlike Stand en Bevolkingsregister (Censo) @ L.G Smith Boulevard 66
 2. HBK Noord
 3. HBK Savaneta

Bekendmaking dag der Kandidaatstelling

Alle gemachtigden van elke politieke partij, ingeschreven bij de Electorale Raad, zullen een brief ontvangen van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister waarin het tijdstip voor de indiening van de lijsten en de vereisten staan vastgelegd. De door een partij in te vullen kandidatenlijst wordt ook met de brief overhandigd. De vereisten zijn:

 1. Op een lijst mag onder andere hooguit 29 kandidaten worden geplaatst: 8 meer dan het totaal te verkiezen Statenleden;
 2. Politieke partijen zonder vertegenwoordiging in de Staten moeten een totaal van 578 handtekeningen van kiezers (= tenminste één procent (1%) van de som van geldige stemmen, welke bij de laatstgehouden verkiezing door het Hoofdstembureau zijn vastgesteld, naar boven afgerond tot een heel cijfer) verzamelen om mee te kunnen doen met de verkiezingen;
 3. Een kandidaat mag op maximaal één kandidatenlijst voorkomen;
 4. Een kiezer mag alleen één kandidatenlijst ondersteunen.

12 politieke partijen, die ingeschreven zijn bij de Electorale Raad, hebben een kandidatenlijst ingediend om mee te doen aan de verkiezingen van 2021. Naast de partijen AVP, MEP, POR en RED die nu vertegenwoordigd zijn in de Staten, doen de partijen Accion 21, CURPA, HTC, MAS, RAIZ, PPA. Pueblo Prome en UPP, ook mee aan de verkiezingen.

Politieke partijen met hun gemachtigden

Accion 21  
Gemachtigde: M.J. Mansur
Plv. gemachtigde: J.A. Chemaly

AVP - Arubaanse Volkspartij / Christen Democraten Aruba
Gemachtigde: mr. M.G. Eman
Plv. gemachtigde: mr.  G.R. Herdé
CURPA - Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba
Gemachtigde: E.A.C. Ras
Plv. gemachtigde: C.M. Lampe 
 

HTC  - Hubentud Treciendo Cambio 
Gemachtigde: G.J.R. Webb
Plv. gemachtigde: R.M. M. Henricus

MAS - Movimiento Aruba Soberano
Gemachtigde: S. Gildhorn Quezada
Plv. gemachtigde: A. A. Wernet
MEP - Movimiento Electoral di Pueblo
Gemachtigde: mr. E. Wever Croes
Plv. gemachtigde: mr. X. Ruiz-Maduro
POR - Pueblo Orguyoso y Respeta
Gemachtigde: A.A. Howell
Plv. gemachtigde: A. Vrolijk
PPA - Partido Patriotico di Aruba
Gemachtigde: L.M. Malmberg
Plv. gemachtigde: S.J. Tromp
Pueblo Prome
Gemachtigde: G. de Ruijter
Plv. gemachtigde: A.M.G. Williams 
RAIZ
Gemachtigde: U.M. Arends 
Plv. gemachtigde: R.A. Kamperveen
RED - Red Democratico
Gemachtigde: K.F. van der Bliek
Plv. gemachtigde: E.S. Croes
UPP - Union Patriotico Progresista
Gemachtigde: C. A.S.D. Wever
Plv. gemachtigde: R. R. Hernandez

Beslissing geldigheid Kandidatenlijsten

Op 28 mei 2021 zal de Electorale Raad in een openbare zitting beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Ingevolge artikel 31 van de Kiesverordening maakt de Electorale Raad deze kandidatenlijsten bekend.  

Nummering van lijsten en kleurtoekenning

In geval geen beroep is ingesteld, dan zal de Electorale Raad overgaan tot de nummering van de lijsten en toekennen van de kleur. Uiteindelijk worden de geldige kandidatenlijsten met hun nummer en kleur openbaar gemaakt.

Op 2 juni 2021 heeft de Electorale Raad in een openbare zitting de volgende nummers door loting toegekend en de voorkeur van kleur aan de respectievelijke kandidatenlijst toegekend: 

Nummering en kleurtoekenning politieke partijen

1

Accion 21  
 

Lichtgrijs
2 PPA - Partido Patriotico di Aruba Oranje
3 MAS - Movimiento Aruba Soberano Lichtblauw
4 UPP - Union Patriotico Progresista Rood
5 MEP - Movimiento Electoral di Pueblo Geel
6 HTC  - Hubentud Treciendo Cambio  Lichtroze
7 POR - Pueblo Orguyoso y Respeta Donkerblauw
8 AVP - Arubaanse Volkspartij / Christen Democraten Aruba
 
Groen
9 Pueblo Prome Lichtpaars
10 CURPA - Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba
 
Donkerpaars
11 RAIZ
 
Donkergrijs
12 RED - Red Democratico
 
Wit

Kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten politieke partijen  

1

Accion 21  
 

2 PPA - Partido Patriotico di Aruba
3 MAS - Movimiento Aruba Soberano
4 UPP - Union Patriotico Progresista 
5 MEP - Movimiento Electoral di Pueblo
6 HTC  - Hubentud Treciendo Cambio  
7 POR - Pueblo Orguyoso y Respeta
8 AVP - Arubaanse Volkspartij / Christen Democraten Aruba
 
9 Pueblo Prome 
10 CURPA - Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba
 
11 RAIZ
 
12 RED - Red Democratico
 

Verkiezingsprogramma

In de partijprogramma’s, ook genoemd verkiezingsprogramma's, maken de politieke partijen die aan de statenverkiezingen deelnemen hun standpunten en plannen bekend.

Partij programma's  

1

Accion 21  
 

2 PPA - Partido Patriotico di Aruba
3 MAS - Movimiento Aruba Soberano
4 UPP - Union Patriotico Progresista 
5 MEP - Movimiento Electoral di Pueblo
6 HTC  - Hubentud Treciendo Cambio  
7 POR - Pueblo Orguyoso y Respeta
8 AVP - Arubaanse Volkspartij / Christen Democraten Aruba
 
9 Pueblo Prome 
10 CURPA - Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba
 
11 RAIZ
 
12 RED - Red Democratico

Stembiljet 2021

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties