Kiezersregister 2021

Door zorg van of namens de minister van Algemene Zaken wordt een Kiezersregister bijgehouden van de in het bevolkingsregister opgenomen kiesgerechtigde personen. Voor de Statenverkiezingen van 25 juni 2021 vindt de sluiting van het Kiezersregister plaats op 7 april 2021. In het Kiezersregister staat van elke kiezer de geslachtsnaam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte en het adres vermeld.

Voor de verkiezingen van 2021 zijn er 70.281 personen stemgerechtigd.

 * Zoals gewoonlijk worden bij elke verkiezingen de stemdistricten en de daarbij behorende straatnamen herzien i.v.m. nieuwe straatnamen en adressen en een disproportionele toename van kiesgerechtigden in bepaalde stemdistricten met name in Noord/Tanki Leendert. In verband met Covid-19 en de voorkoming van agglomeratie is het aantal kiesdistricten verhoogd, om minder kiesgerechtigden per stemdistrict te hebben.

** De indeling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Dienst Openbare Werken (DOW).

** Gezien het feit dat het schoolbestuur van St Aloysius/ S.K.O.A. geen medewerking wilde verlenen, zijn die stemdistricten uit noodzaak ingedeeld bij de St. Anna School gezien de grootte en ruimte die beschikbaar is bij deze school.

Bron: www.Censo.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties