Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit betekent dat de Koning aan het hoofd staat. Een parlementair stelsel houdt in dat een land wordt geregeerd door een gekozen volksvertegenwoordiging. Het volk kan stemmen op de personen die zij graag als vertegenwoordigers van het volk zien optreden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. In Aruba heten onze volksvertegenwoordigers Statenleden.

De leden van het Koninklijk Huis zijn onschendbaar en alleen de ministers zijn verantwoordelijk. Deze onschendbaarheid geldt alleen als de ministers deze verantwoordelijkheid willen dragen (de ministeriële verantwoordelijkheid). De Koning kan alleen politieke uitspraken doen als de minister-president van Nederland hier toestemming voor geeft. Dat geldt ook voor de Gouverneur. De Gouverneur is ook onschendbaar als Landsorgaan, hij staat aan het hoofd van de Arubaanse regering, namens de Koning.

Omdat de Koning deel uit maakt van de regering heeft hij/zij het recht om advies te geven aan de minister-president van Nederland, dit geldt ook voor de Gouverneur als hoofd van de Arubaanse regering. De minister-president van Aruba vergadert regelmatig met de Gouverneur.

Externe link(s):

 Bron: van Aller, H.B., 2005, "Overzicht Staatkundinge Geschiedenis Nederlandse
          Antillen en Aruba 1634 - 2006", Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties