Departamento di Recurso Humano (DRH)

De kerntaak van de DRH:

 • Is het ontwikkelen en uitvoeren van het personeels- en organisatiebeleid van de Arubaanse overheid.

De missie van DRH is:

 • middels de ontwikkeling en uitvoering van een effectief en efficiënt P&O beleid bijdragen tot een optimaal functionerende openbare bestuursorganisatie, die in staat is om diensten en producten van kwalitatief hoog niveau te leveren aan de Arubaanse gemeenschap.

Naast de missie is tevens de visie geformuleerd:

 • De visie van DRH is het op zo kort mogelijke termijn omvormen van DRH tot een optimaal functionerende organisatie, die gekenmerkt wordt door een participatief management, capabele en gemotiveerde medewerkers, alsook een hoge mate van innovatiegerichtheid, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid.

De voornaamste doelstellingen van de DRH luiden als volgt:

 • Bijdragen tot een effectief en efficiënt functionerende overheidsorganisatie;
 • bijdragen tot het professionaliseren van de overheidsorganisatie doormiddel van het voeren van een gericht beleid ten aanzien van opleiding,vorming en training (integraal OVT beleid);
 • bijdragen tot een verhoging van de motivatie en productiviteit binnen de overheidsorganisatie;
 • zorgdragen voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting van de overheidsorganisatie;
 • zorgdragen voor de uniforme en consistente toepassing van rechtspositionele regelingen en beleidsrichtlijnen;
 • het op continue basis moderniseren van het P&O beleid;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de DRH;
 • bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening van de overheidsorganisatie;
 • bijdragen tot betere management- en verantwoordingsinformatie op P&O gebied.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties