Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI)

De Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) ressorteert onder de Minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur (Landsverordening 28 maart 2003 no.33) en is belast met het adviseren van de minister inzake het economisch beleid en het uitvoeren van dit beleid namens de minister. De Directie bestaat uit vijf afdelingen m.n. Implementatie Economisch Beleid, Vestiging van Bedrijven, Buitenlandse Economische Betrekkingen en Investeringsbevordering, Economisch Beleid en Ontwikkelingssamenwerking en de afdeling Facilitaire diensten en Personeelszaken. De directie ontwikkelt, monitor en evalueert het sociaal-economisch beleid t.b.v. een duurzame economische ontwikkeling.

Visie DEZHI
De DEZHI ontwikkelt zich tot een top overheidsorganisatie die de overheid, de Arubaanse burger, lokale en internationale bedrijven en instanties op een klantgerichte, effectieve en professionele wijze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening biedt, door middel van gedegen beleidsontwikkeling, structurele monitoren en beheer op sociaal-economisch gebied.

Missie DEZHI
De DEZHI draagt bij aan een gezonde en duurzame sociaal-economische ontwikkeling van het Land Aruba; zij ondersteunt daartoe de overheid bij het realiseren van een gedegen economisch beleid en beheer. DEZHI is onafhankelijk bij het uitbrengen van adviezen aan de overheid waarmee zij de besluitvorming faciliteert over economische aangelegenheden en de verantwoording van het Land Aruba.

Strategische doelen:

 • Stimuleren van een duurzame sociaal-economische ontwikkeling door middel van de diversificatie van de economie en consolidatie van de toeristische sector;
 • Verhogen van de kwaliteit van het leven van de inwoners van Aruba door het stimuleren van sociaal-economische activiteiten op het eiland.
 • In stand houden van een gezonde marktwerking ten behoeve van een evenwichtige groei in de economie van het Land Aruba;
 • Het bevorderen van Aruba als handelscentrum voor diensten en goederen in de regio ten behoeve van een duurzame sociaal-economische ontwikkeling op het eiland;
 • Het coördineren van het nationaal strategische planningsproces en het stimuleren van de coördinatie en samenwerking tussen de betrokken instanties.

Kerntaken:

 • Het analyseren van sociaal-economische vraagstukken, het monitoren en evalueren van het sociaal-economische beleid en het adviseren en ontwikkelen van sociaal-economisch beleid;
 • Het coördineren van het nationaal strategische planningsproces, en het stimuleren van de coördinatie tussen de betrokken instanties;
 • Het adviseren inzake voorbereiding en uitvoering van beleid en projecten (o.a. ontwikkelingssamenwerking) die bijdragen tot de ontwikkeling van de economie;
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van het stimuleren van de internationale handel (bevorderen van export van producten en diensten) en de integratie van de Arubaanse economie in de wereldeconomie;
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van een aantrekkelijk investeringsklimaat ter bevordering van investeringen op Aruba ten behoeve van een duurzame economische ontwikkeling (lokale en externe investeerders);
 • Het adviseren en stimuleren van een micro-economisch beleid in het kader van het prijzenbeleid (prijzenverordening), marktbeschermingbeleid (mededingingswetgeving) en Landsverordening in-, uit- en doorvoer, consumentenbescherming (consumentenwet), energiebeleid, winkelsluitingbeleid.
 • Het reguleren van de lokale handel door middel van het afgeven van vestigingsvergunningen, het monitoren van bedrijfsvestiging ontwikkelingen en het uitvoeren van controle op de naleving van de vestigingsverordening op Aruba.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties