Directie Infrastructuur en Planning (DIP)

Visie
De Directie Infrastructuur en Planning is een dynamische professionale organisatie die, in teamverband en klantgericht, een beleidsinitierende functie vervult en zorg draagt voor de uitvoering en controle van het tot stand komen beleid, daarbij een regiefunctie voerend, waarbij het afwegen van conflicterende belangen een kerntaak is en het creeren van een breed maatschappelijk draagvlak het streven.

Missie 
Het voorzien in de vraag naar grond (water) door een integrale en planmatige ruimtelijke ontwikkeling, ten einde een duurzame en leefbare omgeving te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties.

Doelstellingen:

  • Het ontwikkelen en implementeren van ruimtelijke plannen die een integrale en planmatige ontwikkeling van Aruba mogelijk maken;
  • burgers die nog geen woningbouwpercelen hebben en hier wel om vragen op een transparante, duidelijke en adequate wijze helpen in het oplossen van hun woningbouwdoelstelling;
  • op efficiente wijze nieuwe percelen creeeren voor woningbouw die aansluiten op de vraag van de klanten, waarbij gezorgd wordt voor een evenwichtige 'bezetting' van Aruba. De gerealiseerde woonmogelijkheden dienen op korte termijn tot een planmatig hoogwaardige woon- en leefomgeving te leiden;
  • zorgen voor een optimale benutting van de bestaande infrastructuur binnen reeds ontwikkelde gebieden. Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningbouwvraagstuk en in de verbetering van de woon- en leefkwaliteit;
  • het adequaat en efficient uitvoeren van de administratieve beheerfunctie voor reeds uitgegeven gronden en wateren;
  • het garanderen van de rechtszekerheid en bescherming van burgers, instellingen en bedrijven door naleving van regelgeving te controleren en/of af te dwingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de leefomgeving gegarandeerd;
  • het op effectieve wijze bijdragen aan de economische, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van Aruba door zones te creeeren en in te vullen met economische, maatschappelijke en sociale functies;
  • het proactief zoeken naar alternatieven en oplossingen voor klanten, stakeholders en de verantwoordelijke Minister.

Openingstijden
balie
DIP Sabana Blanco   
 Maandag - vrijdag
7:45 am - 11:45 am
1:15 pm -   4:15 pm

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties