Directie Telecommunicatie Zaken (DTZ)

Doelstelling van de Directie Telecommunicatiezaken is:

  • Het voorbereiden van, uitvoeren van en toezien op de naleving van wetten en de daaruit voortvloeiende onderliggende regels betrekking hebbende op de telecommunicatie;
  • Het voorbereiden van en uitvoeren van en toezien op een doelmatig frequentiespectrum beheer en het monitoren van het ethergebruik;
  • Het voorbereiden en uitvoeren van het algemene overheidsbeleid op telecommunicatie gebied (algemeen beleid, vergunningen, tarieven, nummeruitgifte);
  • Het coördineren en adviseren inzake internationale telecommunicatie aangelegenheden en met internationale telecommunicatieorganisaties.

Voorbeelden van communicatie infrastructuren waar DTZ op enigerlei wijze bij betrokken is:

  • Paging netwerken (radio zendinrichting); Dit is een netwerk welke spraak- en alfanumerieke berichten via één richting mogelijk maakt. Berichten worden via telefoonnetwerk naar een ‘paging termina’l gestuurd, welke de berichten omzet in een formaat welke hierna draadloos via een zendinrichting naar een kleine klanten terminal (ontvangstinrichting) worden verzonden.
  • Internet Cafés via de infrastructuur van SETAR. Internet Cafés zijn locaties waar klanten via beschikbare terminals toegang kunnen krijgen tot de Internet. Om het de klanten aantrekkelijk te maken wordt de omgeving vaak als een café ingericht.
  • Gesloten datanetwerken voor eigen bedrijfsvoering. Bedrijven welke een interne veelal wireless dataverbinding tussen hun gebouwen willen opzetten kunnen dit doen.
  • Dit betreft uitsluitend verbinding voor de eigen bedrijfsvoering en mag niet via een derde bedrijf plaatsvinden. Een aansluiting op het openbare telefoonnetwerk mag uitsluitend via SETAR.
  • Internet Telefonie met bijbehorende Calling Cards. De huidige spraakverbindingen geschieden meestal circuit geschakeld. De opmars van de Internet maakt dat spraakverbindingen gebaseerd op het Internet protocol ook mogelijk zijn geworden.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties