Korps Politie Aruba (KPA)

Korps Politie ArubaKPA Visie

Het KPA ontwikkelt zich verder tot een professionele, zichtbare en toegankelijke organisatie. Het KPA draagt zorg voor veiligheid en leefbaarheid door verdergaande samenwerking met interne en externe partners.

KPA Missie

Het KPA richt zicht op een integrale veiligheidszorg. Professionaliteit wordt bereikt door werving en selectie van personeel, verzorgen van relevante opleidingen en het benadrukken van een juiste beroepshouding.

Zichtbaarheid van de politie wordt vergroot door te werken in de directe omgeving van burgers o.a door middel van de barioposten en intensieve surveillance. De toegankelijkheid tot politie wordt verbeterd door goede service-verlening o.a. door 1-loket-functie en een klachtenregeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties