Servicio di Limpieza di Aruba (Serlimar)

Serlimar is het bedrijf van Aruba, dat de gemeenschap een schoon en gezond leefmilieu garandeert door op een verantwoorde, servicegerichte en efficiënte wijze uitvoering te geven aan activiteiten op het gebied van afvalstoffenpreventie –inzameling en –verwerking en groenbeheer.

Het beleid van de Arubaanse Regering heeft aandacht voor een leefbaar eiland, het is gericht op duurzame ontwikkeling waarbij het welzijn van de burger centraal staat. Een leefbaar eiland houdt onder meer in: een schone omgeving, onverstoorde natuur, schone stranden en baaien, schone straten en openbare parken, waar de mensen zonder gezondheidsrisico’s kunnen rondlopen, werken, recreëren en rusten. De hoofdpunten in het streven naar een duurzame ontwikkeling zijn het sluiten van kringlopen, het stimuleren van integraal ketenbeheer, het gebruik van schone technologieën en milieubewuste consumptie. Hierbij wordt rekening gehouden met anderen zodat geen negatieve effecten worden afgewenteld op andere mensen, andere landen of op de komende generaties.

Een aantal van Serlimar’s taken zijn:

  • Het (mede) adviseren over het uit te voeren beleid met betrekking tot de milieuhygiëne in het bijzonder voor wat betreft vaste afvalstoffen, chemische afvalstoffen, autowrakken, asbestos en andere afvalstoffen die het milieu (kunnen) bedreigen;
  • het verwijderen (inzamelen, overslag, transport, be- en verwerken) van de vaste afvalstoffen en chemische afvalstoffen van het eiland en uit haar gemeenschap zoals:
    • het onderhouden van tuinen van openbare gebouwen en begraafplaatsen, op verzoek van de gebruikende scholen, diensten en organisaties;
    • het beheer van publieke recreatieve bezienswaardigheden, zoals rotsformaties, waarvan de bekendste Ayo en Casibari zijn en de openbare stranden.
    • het toezicht op en het beheer van personeel en materieel evenals van alle faciliteiten bestemd om de doelstellingen te bereiken;
    • de op termijn introduceren van nieuwe diensten zoals het legen van beer- en zinkputten.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties