Ontslag Statenleden

Een Statenlid kan te allen tijde zijn ontslag indienen. Als gevolg van dit ontslag wordt door het hoofdstembureau de procedure gestart om een kandidaat voor de open gevallen plaats in de Staten aan te wijzen. In de meeste gevallen zal de volgende kandidaat op de lijst van de betreffende partij hiervoor in aanmerking komen. Een Statenlid kan niet gedwongen worden om ontslag te nemen. Is hij eenmaal gekozen dan behoort de Statenzetel hem toe. Ondanks het feit dat het Statenlid als lid van een partij een verkiezingscampagne heeft gevoerd en ook door de partijorganisatie is gesteund, is het Statenlid in persoon gekozen. Ook als hij eenmaal Statenlid is, is hij niet gebonden aan de partijstandpunten. Bij het indienen van zijn ontslag kan hij zijn zetel ter beschikking van de partij stellen. Echter, het is ook mogelijk dat hij, met behoud van zetel, aansluit bij een ander partij. Een laatste mogelijkheid is dat hij zich opstelt als eenmansfractie in de Staten. Verblijft een eenmaal gekozen Statenlid langer dan acht maanden achtereen in het buitenland, dan vervalt het Statenlidmaatschap.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties