Regeerprogramma

Aan het begin van een kabinetsperiode maakt een kabinet afspraken over het te voeren beleid in de komende regeerperiode. In een regeerprogramma wordt in hoofdlijnen uiteengezet hoe het land ervoor staat en welke plannen een nieuw optredend kabinet tot uitvoering denkt te brengen.
De plannen en afspraken van het kabinet Wever-Croes voor de kabinetsperiode 2017 - 2021 zijn neergelegd in het "Regeerprogramma 2017-2021, Hunto pa Aruba.

Trending topics

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties