Regels bij het stemmen

Regels in het Stemlokaal

Om een vrije en geheime stemming conform de Staatsregeling te kunnen waarborgen

 • is het niet toegestaan om uw mobiele telefoon te gebruiken en/of foto’s te maken in het stemlokaal.
 • is het niet toegestaan om opnames te maken in het stemlokaal.

Overige huishoudelijke regels

 • Het is niet toegestaan om in het stemlokaal te eten en/of te drinken.
 • Het is niet toegestaan om in het stemlokaal te roken.

Bijgaand nog een aantal aandachtspunten bij het stemmen

 • Overhandig uw oproepingskaart en een geldig legitimatiebewijs aan de voorzitter van uw stembureau.
 • U krijgt een stembiljet waarmee u onmiddellijk naar een vrij stemhokje gaat.
 • U opent dan het stembiljet. Op het stembiljet staan de kandidaten van alle partijen. Bekijk het stembiljet goed voordat u stemt!
 • Kleur het stemvak aan de linkerzijde van de naam van de kandidaat op wie u wenst te stemmen met het rode potlood dat in het stemhokje ligt.
 • U mag slechts op één (1) persoon stemmen!
 • Als u een vergissing heeft gemaakt bij het stemmen, kunt u de voorzitter éénmaal een nieuw stembiljet vragen.
 • Zodra u klaar bent met stemmen, dient u het stembiljet dicht te vouwen en dit vervolgens direct in de stembus te doen. Als u zich niet hieraan houdt, wordt uw stembiljet onbruikbaar gemaakt.
 • Wanneer een kiezer uit hoofde van zijn lichamelijke gesteldheid ( hiermee wordt bedoeld een fysieke beperking b.v. blindheid, invaliditeit) hulp behoeft, kan deze zich doen bijstaan. De kiezer is degene die dit zelf aan de voorzitter moet aangeven.
 • De voorzitter van elk stembureau is belast met de handhaving van de orde in dat stembureau. U dient daarom aanwijzingen en instructies stipt op te volgen.

Hieronder vindt u voorbeelden van geldige stemmen en ongeldige stemmen

Geldige en ongeldige stemmen

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties