Relaties

De Gouverneur

Voor het verrichten van zijn werk kan de Gouverneur altijd overleg plegen met zijn ambtgenoot van Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast onderhoud hij rechtstreekse contacten met de Koningrijksregering met betrekking tot uitvoering van de rijkswetten en maatregelen van het rijksbestuur.

De Gevolmachtigde minister in Nederland

De gevolmachtigde minister van Aruba is gevestigd in Nederland maar vormt geen deel uit van de ministerraad of Kabinet van Aruba. Hij vervult een belangrijke functie in de vergaderingen van de Koninkrijksregering. Behalve dit behartigt de Gevolmachtigde Minster de andere belangen van Aruba in Nederland en in de rest van Europa. In het kader van de economische ontwikkeling van Aruba tracht hij samen met de medewerkers van de Kabinet van Den Haag, bedrijven te interesseren om zich op Aruba te vestigen. Ook wordt door hem gelobbyd voor financiering voor projecten op Aruba. Naast deze vertegenwoordiging draagt de gevolmachtigde minister ook zorg voor de in Nederland gevestigde Arubanen. Kortom de gevolmachtigde minster is een soort ambassadeur van Aruba in Nederland.

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties