Samenstelling

Op Aruba kennen we een zogenaamde parlementaire democratie net als in de drie andere koninksrijkslanden. De zeggenschap van het volk verloopt via de door haar gekozen vertegenwoordigers: de Statenleden. De Staten bestaat uit 21 leden, die door middel van vrije en geheime verkiezingen worden gekozen. De Statenleden behoren de mening van het volk te vertolken. Via de volksvertegenwoordigers heeft het volk invloed op het regeringshandelen. Om lid van de Staten te kunnen zijn moet de betreffende kandidaat ingezetene van Aruba zijn. Andere vereisten zijn dat betrokkene de Nederlandse nationaliteit bezit, de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en niet door een rechterlijke uitspraak uitgesloten is van het kiesrecht.

Nadat de verkiezingsuitslag door het hoofdstembureau is vastgesteld, overleggen de gekozen Statenleden hun geloofsbrieven aan de Staten. Met ‘geloofsbrieven’ wordt een tweetal documenten aangeduid, te weten de kennisgeving van de voorzitter van het hoofdstembureau aan betrokkene dat hij is gekozen en een bericht van ontvangst van de voorzitter van het hoofdstembureau naar aanleiding van de aanvaarding van het beoogde Statenlid van de uitverkiezing. Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft vooral betrekking op het nagaan of het kandidaat-Statenlid geen functie heeft, die met het Statenlidmaatschap onverenigbaar is. Ondermeer lid zijn van de Raad van Advies of van de Algemene Rekenkamer alsmede waarnemend Gouverneur, minister, rechter of actief dienend ambtenaar zijn, worden als ‘incompatibiliteit’ aangemerkt. Daarenboven geldt dat net als bij de ministers er geen al te nauwe familierelaties mogen bestaan tussen de Statenleden. Na toetsing van de geloofsbrieven en het afleggen van de eed bij de Gouverneur zijn de Statenleden officieel beëdigd en kunnen zij met hun werkzaamheden beginnen.

Thans bestaat de Staten uit de volgende leden:

Naam Functie Partij
Dhr. mr. Edgard G. A. Vrolijk Voorzitter Staten MEP
Dhr. Miguel J. Mansur Statenlid Accion21
Mw. Marisol Juliette Lopez geb. Tromp Statenlid MAS
Mw. Aquannette Amariane Gunn Statenlid MAS
Dhr. Alvin S.C. Molina Statenlid MEP
Mw. Shailiny M. Tromp-Lee Statenlid MEP
Dhr. Roderick A. Hoek Statenlid MEP
Mw. Louisette J. Christiaans-Yarzagaray Statenlid MEP
Mw. Darlaine B. Guedez-Erasmus  Statenlid MEP
Dhr. Marco A. Berlis Statenlid MEP
Dhr. Hendrik Tevreden Statenlid MEP
Dhr. Dhr. Arthur Vallejo     Statenlid MEP
Dhr. Michiel Godfried Eman   Statenlid AVP 
Dhr. Mike Eric de Meza Statenlid  AVP
Dhr. Arthur Lawrence Dowers Statenlid AVP
Mw. Gerlien Luzdiane Croes Statenlid AVP
Dhr. Oslin Benito Sevinger  Statenlid AVP
Dhr. Ryçond Raylond Santos do Nascimento Statenlid AVP 
Mw. Mervin Glorinda Wyatt, geb. Ras Statenlid AVP
Dhr. Raymond A. Kamperveen Vice-voorzitter der Staten RAIZ
Mw. Raymicheline M.J. Raymond Statenlid RAIZ
Dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek Griffier 

  

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties