Scheiding van machten

Om het land goed te kunnen besturen bestaat er een scheiding van machten binnen het landsbestuur (trias politica). De Staten maken samen met de regering de wetten (wetgevende macht). De regering (de Gouverneur en de ministers) voert die wetten uit (uitvoerende macht) en de rechter oordeelt of de wettelijke regels wel goed worden toegepast (de controlerende macht).

Staten

In Aruba bestaat het parlement uit 21 Statenleden die om de vier jaar gekozen worden tijdens de verkiezingen.

De ministerraad (MR)

De ministers worden geleid door de minister-president, die ook de voorzitter is van de ministerraad. Iedere minister houdt zich met een specifiek onderdeel van de regering bezig. Zij zijn het politiek hoofd van hun departement (ministerie). De ministers overleggen met elkaar over bepaalde besluiten en uiteindelijk moet dit leiden tot een kabinetsbeleid.

De regering

De regering bestaat uit de Gouverneur en de ministers.

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties