Verkiezingsagenda 2013

Verkiezingsdatum: 27 september 2013

De verkiezingsagenda biedt een chronologisch overzicht van welke stappen gezet moeten worden in het kader van de verkiezingen van 27 september 2013. U vindt hieronder welke acties ondernomen zullen worden.

Datum/Periode

Actie

Artikel

27 juni 2013 Uiterlijk datum registratie politieke partijen.

Art 10 Landsverordening Politieke Partijen (indiening binnen 6 weken voor kandidaatstelling blijft buiten behandeling).

10 juli 2013
 

Sluiting (bevriezing) kiezersregister (KR) Art 3 jo. 33  Kiesverordening (KV)
15 juli 2013

Einde beroepsperiode op het kiezersregister (KR).

Art. 11 lid 2 KV (Beroep bij het GEA tot aanvulling c.q. verbetering KR in een jaar van de verkiezingen kan alleen binnen 5dgn NA sluiting KR
19 juli 2013

Openbare bekendmaking dag der Kandidaatstelling

Art. 16 lid 4 KV
26 juli 2013 

Openbare bekendmaking kleuren lijsten door MB van Minister President.

Art. 30 lid 2 KV
9 augustus 2013

Kandidaatstelling / Indiening kandidatenlijsten.
Plaats: ex Havana Beach Club (Nicky Beach)
Tijd     : 09.00 - 16:00 uur

Art. 15 KV

12 t/m 20 augustus 2013

Ondersteuning kandidatenlijsten (1% som stemcijfer = 551 handtekeningen)
Plaats: Dienst Burgerlijke
              Stand en Bevolkings-
              register (Censo)
              Afdeling Paspoort
Adres : L.G. Smith Boulevard
              66
Tijd     : 09.00 - 20.30 uur  

Art. 17 lid 2 KV
23 augustus 2013

Zitting Electorale Raad om de lijsten te controleren.

Art 22 lid 1 KV
26 augustus 2013

Mededeling doen tegen gedagtekend ontvangstbewijs van eventuele verzuimen. Laatste dag voor het Hoofdstembureau om politieke partijen te berichten over verzuimen.

Art. 22 lid 2 KV
29 augustus 2013

Uiterste hersteldatum van verzuimen (uiterste datum waarop een partij een verzuim kan herstellen).

Art. 22 lid 3 KV
30 augustus 2013

Beslissing over geldigheid van de kanditatenlijsten en handhaving van daarop voorkomende kandidaten door de Electorale Raad.
(Moet ter openbare kennis gebracht worden.)

Art. 24 lid 1/2 KV
 t/m 2 september 2013

Afloop termijn voor instellen van beroep tegen de beslissing van de Electorale Raad omtrent geldigheid van de kanditatenlijst.

Art. 27 lid 1 KV
3 september 2013

In geval geen beroep is ingesteld zal de Electorale Raad overgaan tot de nummering van de lijsten en toekennen van kleur.

 Art. 30 KV
9 september 2013

In geval instelling beroep
Uiterlijke datum behandeling beroep.

Art. 28 lid 1 KV
12 september 2013

Uiterlijke datum beslissing rechter (3 dagen na behandeling zitting).

Art. 29 KV
13 september 2013

Uiterlijke datum nummering van lijsten en toekennen van kleur door Electorale Raad. 

Art. 30 KV
19 september 2013 Tenminste 8 dagen voor stemming ontvangt kiezer oproepingskaart Art.38 KV
27 september 2013

Dag van de stemming  
Tijd: 08.00 - 19.00 uur

Art. 34 KV
2 oktober 2013

Vaststelling uitslag verkiezingen (10:00 uur).

Art. 82 KV

Verkiezingsdatum: 27 september 2013

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties