Verkiezingsagenda 2017

Datum Statenverkiezing 22 september 2017

De verkiezingsagenda biedt een chronologisch overzicht van welke stappen gezet moeten worden in het kader van de verkiezingen van 22 september 2017. U vindt hieronder welke acties ondernomen zullen worden.

Datum/Periode: Actie: Artikel:

22 juni 2017

Uiterlijk datum registratie politieke partijen.

Art. 10 Landsverordening 
Politieke Partijen
 (indiening
binnen 6 weken voor
kandidaatstelling blijft
buiten behandeling).

5 juli 2017

Sluiting (bevriezing) kiezersregister.

Art. 3 jo. 33
Kiesverordening (KV)

10 juli 2017

Einde beroepsperiode op het kiezersregister.

Art. 11 lid 2 KV (Beroep bij
het GEA tot aanvulling c.q.
verbetering KR in een jaar
van de verkiezingen kan
alleen binnen 5dgn NA
sluiting KR

 

14  juli 2017

Openbare bekendmaking dag der Kandidaatstelling.

Art. 16 lid 4 KV 

21 juli 2017

Openbare Bekendmaking kleuren lijsten door MB van Minister President.

Art. 30 lid 2 KV 

4 augustus 2017

Kandidaatstelling / Indiening kandidatenlijsten.
Plaats: Stadhuis
Adres: Schoolstraat 2
Tijd: 09:00 -16:00 uur

Art. 15 KV 

7 t/m 15 augustus 2017

Ondersteuning kandidatenlijsten  (1% som stemcijfer = 578 handtekeningen)
Plaats: Dependance Paspoort -
            Dienst Burgerlijke
            Stand en Bevolkingsregister (Censo)
Adres: L.G. Smith Boulevard 66
Tijd:     09:00 tot 20:30 uur

Art. 17 lid 2 KV 

18 augustus 2017

Zitting Electorale Raad onderzoek kandidatenlijsten.

Art. 22 lid 1 KV 

21 augustus 2017

Mededeling doen tegen gedagtekend ontvangstbewijs van eventuele verzuimen.
Laatste dag voor het Hoofdstembureau om politieke partijente berichten over verzuimen.

Art. 22 lid 2 KV 

24 augustus 2017

Uiterlijk hersteldatum van verzuimen (uiterste datum waarop een partij een verzuim kan herstellen).

Art. 22 lid 3 KV 

25 augustus 2017

Zitting over de beslissing over geldigheid van de kandidatenlijsten en handhaving van
daarop voorkomende kandidaten door de Electorale Raad.

(Moet ter openbare kennis gebracht worden)

Art. 24 lid 1 en 2 KV

t/m 28 augustus 2017

Afloop termijn voor instellen van beroep tegen de beslissing van de Electorale Raad omtrent geldigheid van de kandidatenlijst.

Art. 27 lid 1 KV 
Indien geen beroep

30  augustus 2017

Nummering van lijsten en toekennen van kleur door de Electorale Raad.

Art. 30 KV 

14 september 2017

Tenminste 8 dagen voor stemming ontvangt kiezer oproepingskaart.

Art. 38 lid 1 KV 

19 september 2017

Openbare kennismaking dag der verkiezingen en inhoud artt 131 t/m 135.

Art. 38 lid 5 KV 

22 september 2017

Dag van de stemming

Art. 34 KV 

27 september 2017

Vaststelling uitslag verkiezingen (10:00 uur)

Art. 82 KV 

In geval instelling beroep Art 27 KV

4 september 2017

Uiterlijke datum behandeling beroep.

Art. 28 lid 1 KV 

7  september 2017

Uiterlijke datum beslissing rechter (3 dagen na behandeling zitting).

Art. 29 lid 1 KV 

11 september 2017

Uiterlijke datum nummering van lijsten en toekennen van kleur door de Electorale Raad.

Art. 30 KV   

14 september 2017

Tenminste 8 dagen voor stemming ontvangt kiezer oproepingskaart.

Art. 38 lid 1 KV 

19 september 2017

Openbare kennismaking dag der verkiezingen en inhoud artt 131 t/m 135.

Art. 38 lid 5 KV 

22 september 2017

DAG VAN DE STEMMING

Art. 34 KV 

27 september 2017 Vaststelling uitslag verkiezingen 

Art. 82 KV 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties