Verkiezingsagenda 2021

De verkiezingsagenda biedt een chronologisch overzicht van welke stappen gezet moeten worden in het kader van de verkiezingen van 25 juni 2021. U vindt hieronder welke acties ondernomen zullen worden.

 SCHEMA WERKZAAMHEDEN STATENVERKIEZINGEN OP 25 JUNI 2021
Ontbinding Staten 8 juli 2021 Sluiting Staten: 7 juli 2021
Datum/Periode: Werkzaamheden: Artikel:

26 maart 2021

Uiterlijk datum registratie politieke partijen.

Art. 10 Landsverordening Politieke Partijen (indiening binnen 6 weken voor kandidaatstelling blijft buiten behandeling).

 7 april 2021

Sluiting (bevriezing) kiezersregister.

Art. 3 jo. 33 Kiesverordening (KV) (30 dagen voor Kandidaatstelling).

14 april 2021
(vanwege vrije dagen tussenin) 

Einde beroepsperiode op het kiezersregister.

Art. 11 lid 2 KV (Beroep bij het GEA tot aanvulling c.q. verbetering KR in een jaar van de verkiezingen kan alleen binnen 5dgn NA sluiting KR.

 

16 april 2021

Openbare bekendmaking dag der Kandidaatstelling.

Art. 16 lid 4 KV 

23 april 2021

Openbare Bekendmaking kleuren van de lijsten   

Art. 30 lid 2 KV (14 dgn voor de dag der Kandidaatstelling).

7 mei 2021

Kandidaatstelling

Art. 15 KV  (09:00/ 16:00 uur) Tussen de 80 en 90ste dag voor einde van de zittingsduur der Staten.

10 t/m 18 mei 2021

Ondersteuning Kandidatenlijsten    

Art. 17 lid 2 KV   (1 % som der laatste stemcijfer (587) voor politieke partijen die geen zetel hebben in de Staten, gedurende 7 dgn volgende de KS).

21 mei 2021

Zitting Electorale Raad onderzoek kandidatenlijsten.

Art. 22 lid 1 KV (op de derde dag na verloop ondersteuning).

24 mei 2021

Mededeling doen tegen gedagtekend ontvangstbewijs van eventuele verzuimen (kennisgeving verzuimen)

Art. 22 lid 2 KV (Dag na de zitting onderzoek der lijsten).

27 mei 2021

Uiterlijk hersteldatum van verzuimen

Art. 22 lid 3 KV (Binnen drie dagen na.kennisgeving.verzuim dient de verzuimen hersteld te worden).

28 mei 2021

Zitting over de beslissing over geldigheid van de kandidatenlijsten en handhaving van
daarop voorkomende kandidaten door de Electorale Raad.

(Moet ter openbare kennis gebracht worden)

Art. 24 lid 1 en 2 KV  (1 dag na periode herstelmogelijkheid).

1 juni 2021

Afloop termijn voor instellen van beroep tegen de beslissing van de ER omtrent geldigheid van de kandidatenlijsten

Art. 27 lid 1 KV (twee dagen na de dag beslissing geldigheid der lijsten).
Indien geen beroep

2 juni 2021

Zitting ER nummering van lijsten, toekennen van kleur, openbaarmaking hiervan

Art. 30 KV (indien binnen 2 dagen na beslissing geldigheid geen beroep kunnen de lijsten de dag hierna genummerd worden in zitting nummering der lijsten en moeten openbaar worden gemaakt).

17 juni 2021

Laatste dag voor ontvangst OPROEPINGSKAART

Art. 38 lid 1 KV Ten minste 8 dgn voor stemming ontvangt kiezer oproepingskaart.

22 juni 2021

Openbare Bekendmaking dag der verkiezingen en inhoud artt 2:43 t/m 2:48 WvStrafrecht

Art. 38 lid 5 KV 

25 juni 2021

Dag van de stemming

Art. 34 KV (dag der stemming wordt bij LB bepaald en er dient een periode van tenminste 48 dagen tussen de dag der KS en de stemming te zijn).

30 juni 2021

Vaststelling uitslag verkiezingen (10:00 uur)

Art. 82 KV (5de dag na stemming).

In geval instelling beroep Art 27 KV

8 juni 2021

Uiterlijke datum behandeling beroep.

Art. 28 lid 1 KV (binnen 5 dagen nadat beroep is ingekomen).

11 juni 2021

Uiterlijke datum beslissing rechter.

Art. 29 lid 1 KV (3 dagen na behandeling zitting).

14 juni 2021

Uiterlijke datum nummering van lijsten en toekennen van kleur door de Electorale Raad.

Art. 30 KV (zodra beslissing van de rechter).

17 juni 2021

Tenminste 8 dagen voor stemming ontvangt kiezer oproepingskaart.

Art. 38 lid 1 KV 

22 juni 2021

Openbare Bekendmaking dag der verkiezingen en inhoud artt 2:43 t/m 2:48 WvStrafrecht

Art. 38 lid 5 KV 

25 juni 2021

DAG VAN DE STEMMING

Art. 34 KV 

30 juni 2021 Vaststelling uitslag verkiezingen 

Art. 82 KV 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties