Werkwijze Staten

Gedurende het zittingsjaar worden vele vergaderingen gehouden.

  • Openbare vergaderingen voor iedereen toegankelijk waarvan uiteindelijk ook de notulen openbaar gemaakt worden;
  • Centrale commissie vergaderingen die niet openbaar zijn. De notulen zijn eveneens niet openbaar maar worden wel beschikbaar gesteld aan andere Statenleden;
  • Vaste commissie vergaderingen die niet openbaar zijn. De notulen zijn eveneens niet openbaar maar worden wel beschikbaar gesteld aan andere Statenleden;
  • Bijzondere commissie vergaderingen die niet openbaar zijn. Ook hiervoor geldt dat de notulen eveneens niet openbaar zijn maar wel beschikbaar worden gesteld aan andere Statenleden.

De wijze waarop vergaderingen dienen te worden gehouden wordt uitvoerig besproken in het Reglement van orde voor de Staten, dat beschikbaar is in de bibliotheek van Staten. Een van de belangrijkste regels is dat voor het houden van een vergadering er tenminste 11 Statenleden aanwezig dienen te zijn.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties