Wetteksten 16.04 Wettelijke regelingen verband houdende met het Wetboek van Stra

  • 16.04AB86.036 Regeling legitimatiebewijzen opsporingsambtenaren 1986

  • 16.04AB86.045 MR. t.u.v. art. 32

  • 16.04GT89.083 Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag

  • 16.04GT90.075 Regeling registratie buitenlandse strafbladen

  • 16.04GT91.030 Regeling registratiewijze gegevens

  • 16.04GT91.038 Regeling inlichtingenverstrekking justitiële documentatie

  • 16.04GT91.081 MR. t.u.v. art. 10, tweede lid

  • 16.04GT92.021 Landsverordening nopens beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren

  • 16.04GT96.017 Regeling afgifte verklaringen omtrent het gedrag

  • 16.04GT98.019 Landsbesluit tarief justitiekosten in strafzaken

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties