Rechtsgang Belastingzaken

Iedere belastingplichtige die bezwaar heeft tegen:

  • een hem opgelegde belastingaanslag;
  • een ingevolge de Algemene landsverordening belastingen door de Inspecteur der Belastingen genomen voor bezwaar vatbare beschikking;
  • het bedrag dat als belasting door hem op aangifte is voldaan of afgedragen;
  • het bedrag dat als belasting door een inhoudingsplichtige van hem is ingehouden

kan een bezwaarschrift daartegen indienen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties