Rechtsgang LAR zaken

Alle burgers of bedrijven die het niet eens zijn met een beslissing van de overheid hebben het recht om bezwaar aan te tekenen. Niet alle overheidsbeslissingen vallen echter onder de zogenoemde LAR (Landsverordening administratieve rechtspraak) , maar enkel slechts ‘beschikkingen’, dat wil zeggen door de overheid in individuele gevallen genomen beslissingen (bijvoorbeeld weigering van een verblijfvergunning of een bijstandsuitkering). Tegen algemene, voor iedereen geldende regels kan dus geen bezwaar worden ingediend. Ook tegen beslissingen in belastingzaken en zaken betreffende ambtenaren als werknemer van de overheid kan geen bezwaarschrift op basis van LAR worden ingediend. Verder moet het gaan om een op schrift gestelde beschikking en alleen een belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen. Belanghebbende is iemand die de overheid om een beslissing heeft gevraagd. Ook iemand die direct betrokken is bij het besluit op de aanvraag van een ander belanghebbende wordt aangemerkt als belanghebbende. Daarnaast is iemand belanghebbende als de overheid uit eigen beweging een beslissing neemt die voor de persoon nadelig is.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties