Afval en recycling

Iedereen produceert afval. Het afval van huishoudens wordt hoofdzakelijk door Serlimar ingezameld. De aangewezen plek voor de verwerking is het Milieupark Parkietenbos.
 

Om de inzameling en de verwijdering van het afval beter te reguleren heeft de overheid het voornemen nieuwe regelgeving vast te stellen om de afval-producenten verantwoordelijk te stellen voor het door hen geproduceerde afval. En indien een bedrijf de afvalverwijdering uitbesteedt, dan moet dit aan een geregistreerde vergunninghoudende afvalinzamelbedrijf, c.q. afvaltransporteur zijn.

Te Parkietenbos is de overheid bezig een centrale Milieupark in te richten waar alle afvaldeelstromen die op ons eiland worden geproduceerd, op een milieuhygiënische en bedrijfseconomische wijze worden verwerkt, dan wel voorverwerkt voor export. Voor de nieuw te vestigen afvalverwerkende bedrijven wordt er ruimte gereserveerd te Parkietenbos of in de nabijheid hiervan.

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, de instandhouding van het milieu en om aan de ontwikkelende internationale normen en beste praktijken te voldoen, heeft de regering van Aruba heeft het doel gesteld om de overgang te maken van het huidige afvalbeheer naar een meer duurzame benadering van afvalbeheer.

De overheid van Aruba streeft daarom, in begin 2019, naar participatie van de private sector in een RFP-procedure de bestaande stortplaats ‘Parkietenbos’ op Aruba te saneren door middel van stortplaatsafdekking methodes en een voorstel indienen voor een nieuw gebruik van het land. De ‘Proposer’ ontwerpt, bouwt, financiert, en realiseert de afdekking van het stortplaats Parkietenbos en stelt een herbestemmingsproject voor in overeenstemming met de gespecificeerde saneringsmaatregelen voor de stortplaats Parkietenbos, die gebaseerd zijn op gezondheids- en milieunormen en vereisten zoals uiteengezet in de RFP-documenten. Het voorstel voor een integrale oplossing voor sanering en herbestemming is gebaseerd op een “Design- BuildOwn- Operate- Transfer” (DBOOT) basis.

De overheid is bewust van de milieu- en gezondheidsproblemen van afval en doet al het mogelijke om dit probleem op Aruba op te lossen. De nieuwste campagne "Choose Zero" verwijst naar haar inspanningen om de invoer, productie, verkoop en levering van producten van kunststof en polyethyleen te verbieden.

De Aruba Tourism Authority richt zich ook op haar inspanningen om bewustmakingscampagnes op te zetten die gericht zijn op de menselijke impact op het milieu. Een voorbeeld is de "Ban Serio" -campagne, gericht op bewustwording bij de lokale bevolking van Aruba op basis van 4 thema's: gastvrijheid, cultuur, milieu en veiligheid. De AHATA (Aruba Hotel and Tourism Association)Vereniging van Hotels en Toerisme van Aruba, een organisatie zonder winstoogmerk, organiseert jaarlijkse schoonmaakacties die geconcentreerd zijn in nabijgelegen gebieden en langs de kust, zoals: van Surfside Beach tot Wilhelmina Park, de stranden van Arikok National Park, de Zandduinen achter de vuurtoren van Californië, Wariruri Beach, Baby Beach, Bachelor's Beach, Boca Grandi, Zeewijk Beach, Mangel Halto, Santo Largo en Arashi Beach, om er maar een paar te noemen.

Stortplaats Parkietenbos sluit op 31 december 2022 

 31 december 2022 is de laatste dag dat stortplaats Parkietenbos officieel open is voor het publiek.

De overgrote meerderheid zal er niets van merken, want het bedrijf dat het afval ophaalt, blijft hetzelfde. Het zal ook op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip inzamelen. Het is de bedoeling dat iedereen thuis of op het bedrijf zijn afval scheidt.  

Voor hoveniers, aannemers of degenen die hun huishoudelijk afval naar de stortplaats brengen, zijn er verschillende nieuwe afvalverwerkingslocaties beschikbaar op basis van het soort afval. Het ministerie van Natuur zal een map publiceren van de locaties van de afvalverwerkingsbedrijven.

Hieronder volgt een lijst van de bevestigde afvalverwerkingsbedrijven.

Afvalverwerkingsbedrijven

Soort afval

Bedrijf
Groen afval (planten, gras, bomen) Ecotech of Johnsons
Metaal, oude auto's, batterijen, enz. Daltra of ICR Services 
Beton/sloopafval APEX
Banden Ecotech  of Carentra
Gemengd afval (huis, tuin en andere) Ecotech  

In de blauwdruk van het Ministerie van Natuur vindt u uitgebreide informatie over de bevestigde bedrijven en wat voor soort afval zij accepteren.

Blauwdruk van het Ministerie van Natuur met uitgebreide informatie over de bevestigde bedrijven en wat voor soort afval zij accepteren.   Blauwdruk van het Ministerie van Natuur met uitgebreide informatie over de bevestigde bedrijven en wat voor soort afval zij accepteren.

Hoewel de infrastructuur van een circulaire economie, voor recycling, enz. nog niet volledig aanwezig is, zijn er genoeg oplossingen om de stortplaats Parkietenbos te sluiten. De regering zal de stortplaats rehabiliteren tot een park voor zonne-energie. 

Binnenkort komen er meer mogelijkheden om plastic, glas en andere soorten afval in te nemen voor recycling.

De overgang van een open stortplaats naar een sanitaire stortplaats, waar afval dat niet herbruikbaar of recycleerbaar is, wordt samengeperst en verpakt, is een aanzienlijke stap voor het milieu op Aruba.

Voor mer informatie, raadpleeg de website Trash to Cash Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties