Beschermde planten en dieren

Plantensoorten

De Directie Landbouw, Visserij en Veeteelt (DLVV) is aangewezen als Nationale wetenschappelijke autoriteit met betrekking tot flora voor CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) inzake de afhandeling van CITES-documenten bij de import en export van plantaardige organismen welke aan de CITES-appendices I en II van beschermde soorten onderhevig zijn.

Deze overeenkomst stelt regels aan de internationale handel in bedreigde plantensoorten ter bescherming van deze soorten. Het CITES-verdrag is van toepassing op alle importeurs en/of exporteurs van de door de conventie beschermde organismen. De lokaal beschermde plantensoorten die onder het CITES verdrag vallen.  zijn voornamelijk de cactussoorten en twee Wayacasoorten.

nr.

Familie

Soort

Lokale naam

1

Cactaceae

Acanthocereus tetragonus

Cadushi' colebra

2

Cactaceae

Melocactus macracanthos

Bushi

3

Cactaceae

Pereskia guamacho

Azufro

4

Cactaceae

Pilosocereus lanuginosus

Breba di pushi

5

Cactaceae

Opuntia curassavica

Tuna di colebra

6

Cactaceae

Opuntia elatior

Tuna di baca

7

Cactaceae

Opuntia wentiana

Tuna

8

Cactaceae

Ritterocereus griseus

Cadushi

9

Cactaceae

Subpilocereus repandus

Breba

10

Euphorbiaceae

Euphorbia lactea

Cactus surnam

11

Euphorbiaceae

Euphorbia tirucalli

Potloodplant

12

Orchidaceae

Brassavola nodosa

Orkidia

13

Zygophyllaceae

Guaiacum officinale

Wayaca

14

Zygophyllaceae

Guaiacum sanctum

Wayaca shimaron

  

Op 15 augustus 2017 is  op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Natuurbeschermingsverordening, het Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna in werking  getreden.

Dit landsbesluit heeft als doel de inheemse planten- en diersoorten waarvan het voortbestaan in Aruba bedreigd wordt of waarvan de duurzame aanwezigheid wenselijk wordt geacht, te beschermen.

In bijgaande toelichting vindt men meer informatie over dit Landsbesluit. 


Diersoorten

Op Aruba is de  als Nationale wetenschappelijke autoriteit met betrekking tot fauna voor CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) inzake de afhandeling van CITES-documenten bij de import en export van dierlijke organismen welke aan de CITES-appendices I en II van beschermde soorten onderhevig zijn. Deze overeenkomst stelt regels aan de internationale handel in bedreigde diersoorten ter bescherming van deze soorten. Het CITES-verdrag is van toepassing op alle importeurs en/of exporteurs van de door de conventie beschermde organismen. De lokaal beschermde diersoorten zijn die, die onder het CITES verdrag en het op 15 augustus 2017 in werking getreden Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna vallen.

   

Niet alleen de dieren zelf worden beschermd, maar ook delen van dieren of producten ervan vallen onder de werking van CITES en de Natuurbeschermingsverordening. Dus niet alleen de krokodil, maar ook het horlogebandje, niet alleen de olifant, maar ook het ivoren voorwerp, dat van zijn slachttanden gemaakt werd.

Ook bij fauna ligt de nadruk van de handhaving op het grensoverschrijdende verkeer. Ten Boa constrictoraanzien van de boa constrictor is er zelfs een beleid om te proberen de deze species lokaal uit te roeien. De boa is op Aruba een zogeheten “invasive species”: zij kwam voor 1997 niet in het wild voor, maar is door mensen illegaal op Aruba geïntroduceerd. Doordat de boa eigenlijk geen natuurlijke vijand heeft vormt zij een bedreiging voor de bestaande dieren op Aruba. In 2006-2007 is er, in samenwerking met Amerikaanse onderzoekers een wetenschappelijk onderzoeksproject geweest naar de boa op Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties