Cites

Aruba heeft een belangrijke stap gezet op het gebied van natuurbescherming door in 1994 het CITES verdrag te ratificeren. Deze “Convention on International Trade of Endangered Species” heeft tot doel het wereldwijde behoud van biodiversiteit. Zij doet dit door planten en dieren, die met uitsterven bedreigd worden, te beschermen. Met name de handel (“Trade”) in beschermde soorten wordt aan beperkende regels gebonden of zelfs totaal verboden.

Op Aruba heeft de ratificatie geleid tot het aannemen van de Natuurbeschermingsverordening. Het CITES-verdrag vereist ondermeer de instelling van een Management Authority (MA) en een Scientific Authority (SA). Op Aruba is de Directie Landbouw, Visserij en Veeteelt (DLVV) aangewezen als MA en SA op het gebied van flora, terwijl voor fauna de Veterinaire Dienst daarmee belast is.

De Natuurbeschermingsverordening biedt, naast de bescherming van soorten ook de mogelijkheid gebieden als beschermd aan te wijzen: de verstoring van habitat is een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van veel soorten. Parke Nacional Arikok (Fundacion Parke Nacional Arikok) is op die basis officieel aangewezen als beschermd.

 

Naast de overheid zijn er ook niet gouvernementele organisaties, die zich bezighouden met natuurbescherming:

Naam

Doel

Adres

Stichting Turtugaruba

Bescherming zeeschildpadden en hun habitat

turtugaruba@hotmail.com
Turtle Hotline (297) 592 9393

Stimaruba

Brede natuurbescherming en educatie

stimaruba@hotmail.com

Salba nos Burico

Bescherming ezels in Aruba

Telefoon: (297) 584 1063 of
(297) 965 9977

        

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties