Adreswijziging

Bent u naar een ander adres verhuisd? Dan dient u dat binnen 14 dagen te melden bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB). Uw adreswijziging wordt dan verwerkt in het bevolkingsregister.

U kunt dit op twee manieren doen.

  1. Via Digilok

Bij Digilok kunt u uw adres wijzigen door het invullen van het digitale formulier adreswijziging en na het scannen van de in dat formulier genoemde documenten. Na controle van uw verzoek, wordt uw adres in het bevolkingsregister gewijzigd. U wordt hiervan per e-mail in kennis gesteld.

  1. Via een afspraak

Klik hier voor uw afspraak: afspraak maken. Kies Gegevensverwerking/Adreswijziging. U krijgt dan een afspraak voor het wijzigen van uw adres bij ons hoofdkantoor te Schoolstraat 2. Uw adreswijziging wordt dan ter plekke verwerkt.

LET OP! Als u in een appartement bij een woonhuis woont, geef dan het adres van het woonhuis op. Woont u in een appartementencomplex, gebruik dan het adres van het hele complex.

Het is niet toegestaan om naar een adres te verhuizen zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner. Bij twijfel kan het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister eisen dat betrokkene een bewijs of toestemming overlegt van de hoofdbewoner of eigenaar van het huis.

Voor een adreswijziging in verband met vertrek naar het buitenland dient tussen 10 en 5 werkdagen vóór vertrek aangifte gedaan te worden bij de ambtenaar van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.
Bij vertrek naar Nederland of de Nederlandse Antillen krijgt men een verhuisbericht mee.

Bij de verplichte aangifte van adreswijziging in Aruba moet u de volgende documenten overleggen:

  • Bij verhuizing in Aruba, de toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner van het nieuwe adres;
  • Bij de verplichte aangifte van verhuizing naar het buitenland moet het paspoort vertoond worden;
  • Voor het verkrijgen van bewijs en/of verklaring, een geldig legitimatiebewijs.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties