Echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden bij overlijden van een van de echtgenoten of door echtscheiding.

Het proces van echtscheiding is als volgt:

  • een van de echtgenoten moet een advocaat inschakelen;
  • beide echtgenoten en of hun advocaten moeten voor de rechter verschijnen;
  • de rechter spreekt zijn vonnis uit;
  • het echtscheidingsvonnis dient ingeschreven te worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Om het proces tot ontbinding van een huwelijk op te starten moet een advocaat ingeschakeld worden. Het echtscheidingsvonnis wordt door de rechter uitgesproken.

Grond voor echtscheiding

De enige grond voor echtscheiding is (sinds 1 januari 2002) duurzame ontwrichting van het huwelijk.

Inschrijving echtscheidingsvonnis

Het echtscheidingsvonnis dient echter bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeschreven te worden om rechtskracht te krijgen. De inschrijving van het echtscheidingsvonnis dient te geschieden binnen 6 maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, dus wanneer de beroepstermijn is verlopen. Na de inschrijving is het huwelijk pas officieel ontbonden.
U kunt uw echtscheiding inschrijven via vrije inloop bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Uw echtscheiding wordt dan ter plekke verwerkt.

Let op! Indien de inschrijving wordt nagelaten blijft het huwelijk van kracht, dus u blijft getrouwd.

De echtscheiding kan ingeschreven worden in het register van de Burgerlijke Stand:

  • op verzoek van beide partijen of één van hen;
  • door uw advocaat in uw opdracht . U dient wel uw advocaat hier specifiek voor te machtigen.

Meenemen bij de aangifte

Bij inschrijving van de echtscheiding dient u de volgende documenten mee te nemen:

  • beschikking van de rechter;
  • verklaring van de griffier van de rechtbank waarin de datum is vermeld waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • bij inschrijving door advocaat: machtiging door client.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties