Identiteitskaart (Cedula)

De Arubaanse Identiteitskaart is een legitimatiebewijs ter grote van een credit card waarmee iedereen zich kan identificeren. Voordeel van een dergelijk legitimatiebewijs is dat het gemakkelijk te bewaren is en handig bij gebruik. Het wordt veel gebruikt in het dagelijkse verkeer, bijvoorbeeld voor legitimatie bij banktransacties of op postkantoren. Het is dus niet noodzakelijk om het paspoort continu op zak te hebben.

In principe komen alle ingeschreven personen in aanmerking voor een identiteitskaart.

Bij de aanvraag moet men zich kunnen legitimeren. Degenen die over een vergunning tot verblijf in Aruba moeten beschikken, dienen deze te kunnen overleggen.

De identiteitskaart heeft in principe een geldigheid van vijf jaar voor degenen die geen vergunning nodig hebben om in Aruba te verblijven. Voor de rest is de geldigheid gebonden aan de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf met of zonder toestemming om te werken.

Bij de aanvraag van de identiteitskaart moet men de volgende documenten overleggen.

  • De te vervangen identiteitskaart;
  • Betreft het een eerste aanvraag, een deugdelijk legitimatiebewijs (paspoort);
  • Voor minderjarigen onder de 16 jaar moet tenminste een ouder belast met het gezag of de voogd(es) aanwezig zijn om de benodigde toestemming te geven.  Minderjarigen van 16 jaar of ouder kunnen zelf een identiteitskaart aanvragen;
  • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Aruba en werkelijke woonplaats hier hebben;
  • U moet beschikken over een geldig verblijfsvergunnung, indien u vreemdeling bent of althans niet onder artikel 1 van de LTU valt.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties