Inschrijving

Om ingezetene van Aruba te kunnen zijn dient inschrijving in het bevolkingsregister plaats te vinden bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties