Overlijden en erfenis

Overlijden

Van ieder overlijden op Aruba wordt er een akte door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakt op verklaring van de aangever.

Aangifte doen

Bevoegd tot aangifte van overlijden zijn diegenen die op basis van waarneming of weten op de hoogte zijn van het betreffende overlijden. Tevens kan de persoon die in de lijkbezorging voorziet (begrafenisondernemer) worden gemachtigd tot het doen van aangifte.

Meenemen

Bij het doen van aangifte van overlijden dient men mee te nemen:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een verklaring van een arts van het overlijden;
  • de doodsoorzaakverklaring voor de Directie Volksgezondheid (B-envelop);
  • indien van toepassing: het trouwboekje;
  • indien van toepassing: het Nederlandse paspoort van de overledene.

Verlof tot begraven of crematie

Geen begrafenis of crematie mag plaatsvinden zonder toestemming (verlof) van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Inleveren paspoort

Indien de overledene de Nederlandse nationaliteit bezit, dient het paspoort van de overledene overgelegd te worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een paspoort vervalt van rechtswege op het moment dat de houder is overleden.

Een akte van overlijden kost Awg15,00

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties