Uittreksels

De meest geleverde dienstverlening door de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister is het afhandelen van de aanvragen voor uittreksels. Het meest gevraagde uittreksel is dat van de geboorteakte uit het bevolkingsregister, ook wel geboortebewijs genoemd.

Dit uittreksel wordt gebruikt voor diverse doeleinden, onder andere voor:

  •     rijbewijs examen;
  •     inschrijven bij diverse scholen en opleidingen;
  •     aanvraag bij diverse nutsbedrijven (W.E.B., Setar en Elmar);
  •     verlenging van verblijf- en werkvergunning;
  •     verklaring van goed gedrag;
  •     inklaren van verhuisboedel.

Behalve uittreksels uit het bevolkingsregister kennen we ook uittreksels uit het huwelijksregister, uit het overlijdensregister, enzovoort. Ook deze zijn voor diverse doeleinden noodzakelijk en als product bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te verkrijgen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties