Koninklijke marine

De Commandant Zeemacht in het Caribische Gebied

Op ruim 8000 kilometer van Nederland, in het Caribische deel van het Koninkrijk, zijn ongeveer 800 militairen en burgermedewerkers van defensie gestationeerd op de eilanden Curacao, Aruba en St. Maarten.

De militairen zijn aanwezig in het Caribische Gebied om drie belangrijke taken uit te voeren:

Verdediging van het Koninkrijksgebied

De aanwezigheid van militairen in het Caribische deel van ons Koninkrijk is een drempel voor partijen die de integriteit van ons grondgebied willen schenden.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft momenteel geen vijanden en is niet in oorlog met andere landen. Toch is de aanwezigheid van militairen benodigd om te voorkomen dat criminele organisaties een voedingsbodem vinden op ons grondgebied en vanuit een van onze landen hun activiteiten kunnen uitvoeren of hun netwerk kunnen uitbreiden.

Mariniers trainen het in bedwang houden van een woedende menigte

Stabiliteit en rechtsorde

De militairen zorgen voor stabiliteit en handhaven de rechtsorde in het Caribische Gebied.

Ze voeren drugsbestrijdingsoperaties uit, doen aan visserijinspectie en rapporteren milieudelicten. Hierbij werken ze regelmatig samen met militairen en kustwachters van verschillende nationaliteiten. Daarnaast oefenen en trainen ze ook regelmatig met militairen en kustwachters uit omliggende landen. Dit bevordert de relatie tussen de verschillende landen in het Caribische Gebied.

Ondersteunen van civiele autoriteiten

De militairen ondersteunen civiele autoriteiten zoals de politie of de douane wanneer dat gevraagd wordt.

Dat doen zij in gevallen van rechtshandhaving maar ook bij rampenbestrijding. Ze kunnen ook humanitaire hulp leveren na bijvoorbeeld de passage van een orkaan of een tropische storm.

Mariniers beklimmen WestEnd hotel Aruba

Marinierskazerne Savaneta

De Commandant Zeemacht in het Caribische Gebied heeft diverse eenheden om deze taken uit te voeren. Zo is daar het stationsschip in de West en het strategische transportschip Zr.Ms. Pelikaan. Maar ook zijn er eenheden die gespecialiseerd zijn in het opereren in maritieme gebieden, op de grens van land en water:  de zogenaamde zeesoldaten van het Korps Mariniers.

Op Aruba zit Marinierskazerne Savaneta. Op deze kazerne is een marinierssquadron gelegerd. De mariniers zorgen ervoor dat ze altijd getraind zijn om militaire bijstand te leveren of humanitaire hulp te bieden na bijvoorbeeld de passage van een orkaan. Dit gebeurt vrij regelmatig:

  • In het najaar van 2016 trokken de mariniers naar Haïti om daar noodhulp te leveren na de passage van orkaan Matthew.
  • In het najaar van 2015 leverden de mariniers noodhulp op Dominica na de passage van tropische storm Erika.
  • In het najaar van 2010 richtte diverse aardbevingen een enorme schade aan op Haiti. De mariniers waren de eerste ter plaatse om noodhulp te leveren.
  • In de zomer van 2016 braken er onrusten uit in het Korrektie Instituut Aruba. De mariniers zijn ingezet om de beveiliging buiten de gevangenis op zich te nemen.
  • In de winter van 2015 ontstonden er opstootjes onder de gevangen van het Korrektie Instituut Aruba. De mariniers hebben de beveiliging buiten de gevangenis verzorgd.

Poort Marinierskazerne Savaneta

Op Marinierskazerne Savaneta wordt ook de Arubaanse Militie opgeleid. Dit is een militie bestaande uit lokale jonge mannen, die goed getraind is en staat voor stabiliteit en veiligheid op het eiland. Ook is er een Sociaal Vormend Traject op Marinierskazerne Savaneta. In dit traject zitten jongeren die een slechte start hebben gehad in het leven en via dit traject een tweede kans krijgen.

Op Marinierskazerne Savaneta is ook het steunpunt van de Kustwacht Caribisch Gebied gevestigd.

Hulpverlening op HaitiMariniers en Arubaanse miliciens laden water voor noodhulp op Dominica.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties