Paspoort

Nationaal paspoort

Heeft u een paspoort nodig of is uw  paspoort verlopen? U kunt dit op twee manieren doen.

65-plussers die geen digitale mogelijkheid hebben, kunnen desgewenst via het telefoonnummer 5223676 een afspraak maken of ze kunnen vrij inlopen.

1 Vrije inloop

U kunt dit doen via vrije inloop aan de balie van het hoofdkantoor te Schoolstraat 2.

2. Via een afspraak

U kunt een aanvraag voor uw paspoort maken via Afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor het aanvragen van uw paspoort bij ons kantoor te L.G. Smith Boulevard 66.

Meenemen

Wat moet u meenemen bij de aanvraag van uw paspoort?

 • Uw verlopen paspoort;
 • Een recente pasfoto in kleur;
 • Afl.176,00

Voorwaarden

 • Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen (bij de aanvraag van een paspoort worden vingerafdrukken afgenomen . Lees meer over het afnemen van vingerafdrukken bij paspoort);
 • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Aruba en werkelijke woonplaats hier hebben;
 • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;

LET OP!!!!

Bevat uw oude paspoort nog een geldig visum? Dan moet u dit bij de aanvraag en bij het ophalen duidelijk aan de ambtenaar aangeven dat het oude paspoort een visum bevat en dat u die pagina niet geperforeerd wilt hebben.

Wachttijd en ophalen paspoort Heeft u een nieuw paspoort aangevraagd? Dan kunt u dit reisdocument na tien werkdagen persoonlijk afhalen bij het hoofdkantoor te Schoolstraat 2. U kunt geen afspraak maken voor het afhalen van uw reisdocument (wel voor het aanvragen daarvan). Aangevraagde paspoorten worden alleen bij het Hoofdkantoor te Schoolstraat  persoonlijk opgehaald. Bij binnenkomst neemt u bij de klantverwijssyteem een nummer die daarna via de scherm wordt opgeroepen.

Lichamelijk beperking

Is de aanvrager lichamelijk beperkt en/ of bedlegerig en kan daardoor een paspoort niet persoonlijk aanvragen? Dan dient een familielid van de aanvrager of de medewerker van de bevoegde instelling (bejaardentehuis, KIA etc.) alwaar de aanvrager is opgenomen, een verzoek hiervoor persoonlijk doen aan de balie van het Hoofdkantoor te Schoolstraat 2. Bij aankomst neemt u een nummer voor aanvraag paspoort.

Meenemen:

 • Het (verlopen) paspoort;
 • Een recente pasfoto in kleur;
 • 176,00;
 • Identiteitsbewijs van de verzoeker (familielid of medewerker instelling).

Hierna zal er een afspraak worden gemaakt voor het opnemen van de aanvraag en ophalen van het paspoort.

Kosten

Beschrijving Prijs
Paspoort vanaf 18 jaar Afl. 176.00

Het paspoort moet bij het aanvragen worden betaald. Dit kost Afl 160,- en kan contant of per pin betaald worden. Indien u contant betaald gaarne uw medewerking gepast geld mee te nemen. Andere betaalwijzen worden niet aanvaard.

Let op: Bent u jonger dan 18? Lees hoe u een paspoort kunt aanvragen voor kinderen en jongeren onder de 18.

Noodpaspoort

Het noodpaspoort en het laissez-passer zijn tijdelijke reisdocumenten. Met deze documenten kunt u reizen na bijvoorbeeld verlies, diefstal of verdwijning van uw reguliere reisdocument en wanneer het voor de aanvang van uw reis niet mogelijk is om een nieuw reisdocument aan te vragen. U kunt een noodpaspoort of laissez-passer onder voorwaarden aanvragen bij het Kabinet van de Gouverneur op Aruba. U dient eerst een aanvraag te doen voor uw nationaal paspoort bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

Zakenpaspoort

Als u voor uw werk vaak naar het buitenland reist en veel visa en reisstempels in uw paspoort krijgt, kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Het zakenpaspoort heeft meer ruimte voor visa en reisstempels dan een gewoon paspoort. U kunt dit op twee manieren doen.

1 Vrije inloop

U kunt dit doen via vrije inloop aan de balie van het hoofdkantoor te Schoolstraat 2.

2. Via een afspraak

 U kunt een aanvraag voor uw paspoort maken via Afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor het aanvragen van uw paspoort bij ons kantoor te L.G. Smith Boulevard 66.

Meenemen

Wat moet u meenemen bij de aanvraag van uw zakenpaspoort?

 • Uw verlopen paspoort;
 • Een recente pasfoto in kleur;
 • Afl.209,00

Voorwaarden

 • Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen (bij de aanvraag van een paspoort worden vingerafdrukken afgenomen . Lees meer over het afnemen van vingerafdrukken bij paspoort);
 • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Aruba en werkelijke woonplaats hier hebben;
 • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;

Wachttijd en ophalen paspoort

Heeft u een nieuw paspoort aangevraagd? Dan kunt u dit reisdocument na tien werkdagen afhalen bij het hoofdkantoor te Schoolstraat 2. U kunt geen afspraak maken voor het afhalen van uw reisdocument (wel voor het aanvragen).

Kosten

Beschrijving Prijs
Zakenpaspoort Afl. 209,00

Het paspoort moet bij het aanvragen worden betaald. Dit kost Afl 190,- en kan contant of per pin betaald worden. Andere betaalwijzen worden niet aanvaard.

Diplomatiek paspoort

Een diplomatiek paspoort is een paspoort dat in de eerste plaats bedoeld is voor personeel van diplomatieke missies in het buitenland, dat diplomatieke onschendbaarheid geniet op grond van het Verdrag van Wenen. Andere mensen die met diplomatieke paspoorten mogen reizen zijn bijvoorbeeld staatshoofden, bewindslieden en hoge ambtenaren. Een diplomatiek paspoort kan niet bij de DBSB worden aangevraagd.

Paspoort kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wilt u met uw kind naar het buitenland en heeft uw kind een geldig reisdocument nodig?  U kunt dit op twee manieren doen.

1. Vrije inloop

U kunt dit doen via vrije inloop aan de balie van het hoofdkantoor te Schoolstraat 2.

2. Via een afspraak

 U kunt een aanvraag voor uw paspoort maken via Afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor het aanvragen van uw paspoort bij ons kantoor te L.G. Smith Boulevard 66.

LET OP! Het kind dient bij de aanvraag aanwezig te zijn. Degenen die het gezag (of de voogdij) over het kind hebben, moeten daarvoor toestemming geven door de paspoortaanvraag ter plekke te ondertekenen.
Indien een van de gezaghouders of voogd(en) niet aanwezig kan/kunnen zijn, dient deze schriftelijke toestemmingsverklaring  en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) van degene die niet aanwezig kan zijn, te worden overlegd. Op deze kopie dient ook zijn/haar handtekening geplaatst te worden.
Indien degene die niet aanwezig kan zijn in het buitenland verblijft, dient deze schriftelijke toestemmingsverklaring en de kopie van het geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) waarop zijn/haar handtekening is geplaatst rechtstreeks te worden gestuurd naar het e-mailadres: info@censo.aw.  Een paspoort voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is vijf jaar geldig.

Meenemen

Wat moet u meenemen bij de aanvraag van het paspoort van uw kind?

 • Verlopen paspoort van het kind (indien het geen eerste aanvraag is);
 • Een recente pasfoto in kleur;
 • De gezaghouders (beide ouders) of voogd(en) dienen aanwezig te zijn. Indien een van de gezaghouders of voogd(en) niet aanwezig kan/kunnen zijn dient deze schriftelijke toestemmingsverklaring  en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) van de gezaghouder die niet aanwezig kan zijn, te worden overlegd. Op deze kopie dient ook zijn/haar handtekening geplaatst te worden;
 • Een geldig legitimatiebewijs  (paspoort, id-kaart of rijbewijs) van de gezaghouder(s) of voogd(en);
 • Afl.120,00

Voorwaarden

 • Persoonlijk een paspoort aanvragen (uw kind dient dus mee te komen bij de aanvraag (Bij de aanvraag van een paspoort worden vingerafdrukken afgenomen van kinderen vanaf 12 jaar. Lees meer over het afnemen van vingerafdrukken bij paspoort);
 • Het kind moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Aruba en werkelijke woonplaats hier hebben;
 • Het kind dient het Nederlandse nationaliteit te bezitten;

Wachttijd en ophalen paspoort

Nadat het paspoort is aangevraagd, kan het reisdocument na tien werkdagen* worden afgehaald te Schoolstraat 2. U kunt geen afspraak maken voor het afhalen van het reisdocument (wel voor het aanvragen). Een van de ouders kan het paspoort afhalen.

Kosten

Beschrijving Prijs
Paspoort tot 18 jaar Afl. 120,00

Het paspoort moet bij het aanvragen worden betaald. Dit kost Afl 120,- en kan contant of per pin betaald worden. Indien u contant betaald gaarne uw medewerking gepast geld mee te nemen. Andere betaalwijzen worden niet aanvaard.

Paspoort verloren of gestolen  

Is uw paspoort gestolen of bent u deze verloren?

 • Bij verlies of diefstal van uw paspoort bent u niet meer verplicht naar de politie te gaan voor het opmaken van een proces-verbaal om een nieuwe aanvraag voor een paspoort te kunnen doen. Wel dient U van de diefstal of het verlies van uw paspoort zo spoedig mogelijk melding te maken bij de DBSB waar u een eigen verklaring naar waarheid dient in te vullen. Desgewenst kunt u een nieuw paspoort direct aanvragen.

1 Vrije inloop

U kunt dit doen via vrije inloop aan de balie van het hoofdkantoor te Schoolstraat 2.

2. Via een afspraak

U kunt een aanvraag voor uw paspoort maken via Afspraak maken. U krijgt dan een afspraak voor het aanvragen van uw paspoort bij ons kantoor te L.G. Smith Boulevard 66.

Meenemen

 • Een recente pasfoto in kleur;
 • Tevens dient u een ander geldig identiteitsbewijs mee te nemen (rijbewijs of id-kaart). Heeft u geen ander geldig identiteitsbewijs, maar heeft u al eerder een paspoort of id-kaart bij de DBSB aangevraagd, dan zal de DBSB u aan de hand daarvan identificeren. Zo niet, dan dient u met twee getuigen bij de DBSB te verschijnen.

Voorwaarden

 • Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen (bij de aanvraag van een paspoort worden vingerafdrukken afgenomen . Lees meer over het afnemen van vingerafdrukken bij paspoort);
 • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Aruba en werkelijke woonplaats hier hebben;
 • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;

Paspoort teruggevonden?

Hebt u aangifte van vermissing gedaan bij de politie en/ of heeft u melding gedaan van diefstal of verlies, en is uw paspoort weer teruggevonden, voordat er een nieuw paspoort is aangevraagd bij de DBSB? Dan adviseren wij u toch om alsnog een nieuw paspoort aan te vragen. Dit in verband met een eventuele vermelding op een internationale signaleringslijst. U dient bij de aanvraag van het nieuwe paspoort het teruggevonden paspoort mee te brengen. Volg verder de procedure zoals vermeld onder “Paspoort verloren of gestolen”.

Wachttijd en ophalen paspoort

Heeft u een nieuw paspoort aangevraagd? Dan kunt u dit reisdocument na tien werkdagen afhalen bij het hoofdkantoor te Schoolstraat 2. U kunt geen afspraak maken voor het afhalen van uw reisdocument (wel voor het aanvragen).

Kosten

Beschrijving Prijs
Paspoort vanaf 18 jaar Afl. 176.00
Paspoort tot 18 jaar Afl. 120.00
Zakenpaspoort Afl. 209.00

Het paspoort moet bij het aanvragen contant of per pin worden betaald. Indien u contant betaald gaarne uw medewerking gepast geld mee te nemen. Andere betaalwijzen worden niet aanvaard.

Contact:

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister (Censo)
Hoofdkantoor Dependance
Schoolstraat 2
Oranjestad 
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoon: (297) 522-3676 (52-Censo)
Telefax: (297) 583-9160
E-mail: info@censo.aw
LG Smith Boulevard 66
Oranjestad 
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoon: (297) 522-3676 
Telefax: (297) 583-9160
E-mail: info@censo.aw
Openingstijden Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag
07:45- 11:30
13:15- 15:30
Maandag t/m Vrijdag
07:45- 11:30 
13:15- 15:30
Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Tweede paspoort halen

Momenteel alleen in Nederland mogelijk!

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u om zakelijke of beroepsmatige redenen regelmatig verschillende landen bezoekt en daardoor vele stempels en visa in uw paspoort heeft. Soms kan dit problemen opleveren, omdat het te bezoeken land in conflict is met het land waarvan u een stempel of visum in uw paspoort heeft.

Geldigheid tweede paspoort

Dit paspoort is twee jaar geldig en voor alle landen.

Meenemen

 • Alle reisdocumenten die nu in uw bezit zijn;
 • Een recente pasfoto in kleur.
 • Indien van toepassing:  een werkgeversverklaring (origineel, geen kopie) waarin staat dat u een tweede paspoort nodig heeft voor uw werk;
 • Bij de aanvraag van een paspoort worden vingerafdrukken afgenomen.
 • U moet uw paspoort bij het aanvragen betalen.
 • Afl.176,00

Voorwaarden

 • Uw eerste paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn;
 • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Aruba en werkelijke woonplaats hier hebben;
 • Als uw eerste paspoort niet in uw bezit is vanwege een visumaanvraag, dan kunt u volstaan met een kopie van de houderpagina van het paspoort, kopieën van de pagina’s met visa en een originele verklaring van de ambassade of consulaat dat uw eerste paspoort zich bij de buitenlandse vertegenwoordiging bevindt voor een visumaanvraag.
 • Indien van toepassing: een verklaring van de werkgever waarom u een tweede paspoort nodig heeft. Deze verklaring moet op briefpapier van het betreffende bedrijf zijn gesteld en moet worden ondertekend met originele handtekening.

Aanvragen

Maak van tevoren een afspraak om wachttijden te voorkomen. U kunt een paspoort op afspraak  aanvragen bij ons kantoor te LG Smith Boulevard 66 of door middel van vrije inloop bij het hoofdkantoor te Schoolstraat 2.

Wachttijd aanvragen paspoort

Nadat het paspoort is aangevraagd, kan het reisdocument na tien werkdagen* worden afgehaald bij het hoofdkantoor te Schoolstraat 2. U kunt geen afspraak maken voor het afhalen van het reisdocument (wel voor het aanvragen).

Kosten

Beschrijving Prijs
Tweede paspoort Afl. 176,-

Het paspoort moet bij het aanvragen contant of per pin worden betaald. Indien u contant betaald gaarne uw medewerking gepast geld mee te nemen. Andere betaalwijzen worden niet aanvaard.

Vingerafdruk in paspoort

Bij de aanvraag van een paspoort worden twee vingerafdrukken van u opgenomen. Dit gebeurt om fraude en misbruik te voorkomen. Als gevolg van Europese regelgeving, neemt de DBSB bij de aanvraag van uw paspoort vingerafdrukken. Dit gebeurt met een elektronische vingeraflezer aan de balie. De afgenomen vingerafdrukken komen in een chip in het paspoort. Vingerafdrukken worden alleen nog opgeslagen in de chip van uw paspoort. Vingerafdrukken zijn verplicht bij het aanvragen van een paspoort. Zonder vingerafdruk kunt u geen paspoort aanvragen. Hebt u nog een paspoort zonder vingerafdrukken? Dan is uw paspoort gewoon geldig tot de vervaldatum.

Voorwaarden

Om vingerafdrukken van u op te nemen moet u:

 • Schone vingers hebben. Om een goede vingerafdruk op te kunnen nemen, moet u geen oneffenheden zoals verfresten aan uw vingers hebben.
 • Ouder dan 12 jaar zijn. Van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar hoeft de DBSB geen vingerafdruk te nemen.

Geen vingerafdruk mogelijk

Als er een vingerafdruk niet mogelijk is bij de aanvraag van uw paspoort, bijvoorbeeld door tijdelijk letsel, dan kunt u:

 • Later terugkomen als u wel vingerafdrukken kunt laten opnemen, of;
 • Onder bepaalde voorwaarden een reisdocument krijgen met een geldigheidsduur van 12 maanden.
 • Is er sprake van blijvend letsel, waardoor het onmogelijk is om vingerafdrukken op te laten nemen, kunt u onder bepaalde voorwaarden een paspoort krijgen zonder vingerafdruk met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Foto op paspoort

Als u een paspoort aanvraagt, moet u een pasfoto meenemen. Deze foto is bedoeld ter identificatie. De pasfoto moet aan bepaalde acceptatievoorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn nodig om uw gezichtsopname digitaal te kunnen vastleggen in een chip in uw reisdocument. Bekijk de acceptatievoorwaarden waaraan uw pasfoto moet voldoen.

Eisen aan de pasfoto voor paspoort

Bij het indienen van een aanvraag voor een paspoort moet een pasfoto in kleur worden ingeleverd. De foto moet voldoen aan een aantal eisen. Die gaan onder andere over de fotokwaliteit, achtergrond, gezichtsweergave, houding en uitdrukking.

Fotomatrix Model 2007

Alle eisen zijn opgenomen in de Fotomatrix Model 2007. Door digitalisering van de foto wordt de gezichtsopname ook in de chip van het paspoort opgeslagen.

Goed gelijkende pasfoto

De pasfoto moet een goed gelijkend beeld van de aanvrager geven. De instantie waar u een paspoort aanvraagt, bepaalt of de pasfoto voldoet. Deze neemt uw aanvraag voor een paspoort niet in behandeling als de pasfoto niet voldoet. U moet dan een nieuwe pasfoto inleveren. In de Paspoortwet staat dat een paspoort wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het document. Dit geldt overigens ook voor een identiteitskaart. Als mensen twijfelen over de gelijkenis van de pasfoto, dan kunnen zij contact opnemen met de uitgiftelocaliteit.

Hoofddeksel op pasfoto

Uw hoofd moet in principe onbedekt zijn. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als u een hoofddeksel draagt om medische of godsdienstige redenen. De instantie die het document uitgeeft, bepaalt of er sprake is van een uitzonderingsgeval.

Grootte van het gezicht op de pasfoto

Voor de lengte en de breedte van het gezicht zijn ook eisen opgesteld. De ooraanzet (om de breedte van het hoofd vast te stellen) kan niet bepaald worden als de zijkanten van het gezicht bedekt zijn. Dat wil dus niet zeggen dat de oren zelf zichtbaar moeten zijn. De lengte wordt bepaald door van kin tot kruin te meten.

Pasfoto voor kinderen jonger dan 6 jaar

Vraagt u een paspoort aan voor uw kind jonger dan 6 jaar, dan gelden soepeler eisen voor de pasfoto. Dit worden de minimumvereisten genoemd. Deze minimumvereisten kunt u raadplegen in de Fotomatrix Model 2007 . U kunt meer informatie krijgen bij de DBSB en op de website www.paspoortinformatie.nl. Voor nadere informatie kunt u de site  www.paspoortinformatie.nl  raadplegen ofeen e-mail sturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via: www.minbzk.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/contact.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties