Rijbewijs

 • Algemeen

  Indien U een motorrijtuig wenst te besturen moet U over een geldig rijbewijs beschikken. Een rijbewijs is een document dat door de overheid (politie) wordt verstrekt.

 • Eerste rijbewijs

  Voor het verkrijgen van uw eerste rijbewijs dient u 18 jaar of ouder te zijn en zowel het theoretische gedeelte als de rijvaardigheid van het rijexamen met goed resultaat afgelegd te hebben. Het rijbewijs is geldig voor 5 jaar. 

 • Rijbewijs vernieuwen

  U moet uw rijbewijs vernieuwen voordat het verloopt. Op het rijbewijs staat de datum tot waarop deze geldig is. Hieronder staan de documenten die u bij het vernieuwen van uw vervallen rijbewijs dient te overleggen.

 • Duplicaat rijbewijs

  Voor een verloren geraakte, versleten en of gedeeltelijk onleesbare rijbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd. Een duplicaat is een eensluidend exemplaar van Uw origineel rijbewijs waarop het woord duplicaat staat bestempeld.

 • Registratie Nederlands rijbewijs

  Als u in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs en u gaat zich in Aruba vestigen dan moet u dit rijbewijs bij de Bureau Rijexamen en Rijbewijzen laten registreren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties