Kerntaken

De kerntaak van het Openbaar Ministerie Aruba (OM) is vastgelegd in artikel 3 van de Eenvormige Landsverordening op de rechterlijke organisatie en luidt als volgt:
Het Openbaar Ministerie is in het bijzonder belast met de handhaving van de wettelijke regelingen, met de vervolging van strafbare feiten, met het doen uitvoeren van vonnissen en beschikkingen in strafzaken en met het toezicht op de naleving van de rechterlijke beslissingen in tuchtzaken.

Deze hoofdtaak van het Openbaar Ministerie kan worden opgesplitst in 4 taken:

  1. Het handhaven van de wettelijke regelingen;
  2. Leiding over de opsporing van strafbare feiten;
  3. De vervolging van strafbare feiten;
  4. Toezicht houden op de executie van strafvonnissen.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties