Opsporing strafbare feiten

Wanneer een strafbaar feit is gepleegd, voeren politieambtenaren een opsporingsonderzoek uit. Het opsporingsonderzoek houdt in dat politiemensen zoeken naar sporen, getuigen en eventuele slachtoffers horen, verdachten aanhouden en alle gegevens in een zogeheten proces-verbaal vast leggen. Een proces-verbaal (ook wel pv genoemd) is een officieel schriftelijk verslag van ambtenaren met feiten die ze zelf hebben waargenomen, met verklaringen die ze hebben opgetekend uit de mond van verdachten of getuigen en met ander onderzoek (vingerafdrukonderzoek, DNA-onderzoek) dat is verricht.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties