Seponeren

De Officier van Justitie kan ook besluiten de zaak te seponeren. Het seponeren van zaken gebeurt bijvoorbeeld in situaties waarin de politieambtenaren niet voldoende bewijs hebben kunnen verzamelen, of in situaties waar het om een klein vergrijp gaat en de dader de schade aan het slachtoffer heeft vergoed.

De Officier van Justitie kan de strafzaak ook voorwaardelijk seponeren. Bij een voorwaardelijk sepot stelt de Officier van Justitie aan de verdachte voor om hem niet te vervolgen onder één of meer voorwaarden. Bijvoorbeeld: de verdachte vergoedt de schade die hij veroorzaakt heeft.

Wanneer het strafbaar feit als overtreding strafbaar is gesteld, zoals bijvoorbeeld rijden met een niet gekeurde auto, kan de Officier van Justitie ook besluiten tot een transactie. De verdachte betaalt dan een bedrag dat de officier van justitie heeft vastgesteld aan het Land Aruba en hoeft dan niet meer voor de rechter te verschijnen. Wanneer de transactie is betaald, wordt de zaak geseponeerd. Een verdachte die het transactiebedrag niet betaalt, moet alsnog voor de rechter verschijnen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties