Toezicht op executie

Het Openbaar Ministerie houdt ook toezicht op de executie of tenuitvoerlegging van strafvonnissen. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie erop toeziet dat boetes worden geïnd, dienstverleningen die door de rechter zijn opgelegd worden uitgevoerd en gevangenisstraffen worden uitgezeten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties