Vervolging strafbare feiten

De Officier van Justitie heeft ook een rol in de opsporing van strafbare feiten. Hij spoort niet zelf verdachten op, maar de Officier van Justitie heeft de leiding over de strafrechtelijke onderzoeken van politieambtenaren. De Officier van Justitie waakt ervoor dat de opsporing zorgvuldig en eerlijk verloopt; dat wil zeggen volgens de regels die in de wet zijn vastgelegd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties