Afvalverwerking

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en de instandhouding van het milieu en om gelijke tred te houden met de zich ontwikkelende internationale normen en beste praktijken, heeft de regering van Aruba in 2018 het doel vastgesteld om over te schakelen van haar huidige systeem voor het beheer van vaste afvalstoffen naar duurzaam en sanitair afvalbeheer.

Dit houdt in een compleet proces van de afvalbronnen tot het herwinnen van waardevolle producten en een milieuvriendelijke verwerking van het resterende afval. In verband hiermee is de regering van Aruba actief op zoek naar mogelijke oplossingen om een combinatie van sanitair storten met andere afvalbeheermethoden te realiseren, die meer in overeenstemming zijn met een circulaire economie (kringloopeconomie) en internationale normen.

“Upcycle Center” te Pos Chikito

Logo Upcycle Center SerlimarOp 12 juli 2019 werd de "Upcycle Center" officieel in gebruik genomen. In de pand te Pos Chikito waar de front office van  Serlimar  gehuisvest is, biedt de open ruimte de mogelijkheid van een “Upcycle Center”. Het up-cycle centrum Serlimar is het eerste up-cycle en recycle centrum op Aruba. Het hoofddoel van het Up-cycle Center is om een ontwikkeling tot stand te brengen binnen het concept Reduce (Verminderen), Reuse (hergebruiken), Recycle (recycleren) die een circulaire economie weerspiegelt.

De “Upcycle Center” te Pos Chikito biedt gelegenheid voor het opnieuw gebruiken van materiaal en deze een nieuwe en creatieve functie te geven. Het centrum zal ruimte bieden aan organisaties en “Start Ups” om op creatieve wijze aan de slag te gaan. Zo wordt de innovatieve sector op Aruba gestimuleerd en wordt Aruba als koploper geplaatst in de regio. De Upcycle Center is de daadwerkelijk uitwerking van het behalen van de door het Land Aruba geformuleerde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’S), volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties (VN).

Zo is het plan om een stichting te huisvesten die cursussen geeft aan kansarmen om zo producten van goede kwaliteit te maken en deze vervolgens te verkopen. Het materiaal dat door een ander meestal weggegooid wordt, verandert zich in een inkomstenbron voor menen die zelf een tweede kans goed kunnen gebruiken.

Naast de voornoemde sociale doelstelling heeft het centrum ook een educatieve doelstelling waarbij cursussen geboden zullen worden aan scholen alsook omwonenden en geïnteresseerden. Het voornemen ook is om een klein cafeetje in de ruimte te plaatsen waarbij mensen die het centrum bezoeken bijdragen aan de oplossing voor at betreft het verduurzamen van ons eiland en tegelijkertijd van een kopje koffie kunnen genieten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties