Bouwgrond

Hebt u geen bouwgrond in eigendom, dan kan een bouwgrond van de overheid in erfpacht aangevraagd worden. Erfpacht is een zakelijk recht om gedurende een vastgestelde periode van het Land Aruba een stuk grond te houden en te gebruiken, tegen een vergoeding. Deze vergoeding wordt ‘erfpachtcanon’ genoemd. Een erfpachter heeft in beginsel alle rechten van een eigenaar. De z.g. booteigenaar, Land Aruba, heeft maar beperkte mogelijkheden de erfpacht op te zeggen of vervallen te verklaren.

Bouwgrond wordt in erfpacht uitgegeven om:

  • Speculatie daarin te voorkomen;
  • Controle te kunnen houden op het gebruik van de gronden, waarbij de erfpachtvoorwaarden in toenemende mate worden benut, door het Land Aruba, om algemene doeleinden te verwezenlijken.

Er zijn twee soorten erfpacht, te weten:

  • Erfpacht residentieel welke is bedoeld om overheidsgronden te pachten voor het bouwen van woningen;
  • Erfpacht commercieel welke is bedoeld om op de erfpachtgrond een gebouw neer te zetten voor zakelijke doeleinden.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties