Huisafval

Op Aruba wordt minstens 96% van het huishoudelijk afval opgehaald door Servicio di Limpiesa Aruba (Serlimar). Dit gebeurt op basis van vastgestelde rijroutes en vastgestelde roosters.

Het verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen wordt beschouwd als een verantwoordelijkheid van de overheid. Deze zorgplicht, zich richtend op volksgezondheid en milieubeheer, houdt in dat de overheid de plicht heeft om minimaal één (1) keer per week de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Deze taak wordt, namens de overheid, uitgevoerd door Serlimar. Het huisafval wordt opgehaald volgens het wekelijkse ophaalschema.
In verband met feestdagen wordt afgeweken van de vastgestelde rijroutes. Via de media wordt dan bekend gemaakt op welke dagen het huisafval opgehaald wordt.

Serlimar heeft in februari 2007 het project van de Minicontainers geïntroduceerd. De minicontainer is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk afval en voor alle huishoudens op Aruba. Niet onder huishoudelijk afval valt onder andere de volgende afvalstromen: tuinafval, gevaarlijke stoffen (zoals chemisch afval en accu’s), bouwafval (zoals zand en beton), kadavers, bedrijfsafval enz. De minicontainer is milieuvriendelijker en hygiënischer dan de traditionele ton. Het is een middel om zwerfafval tegen te gaan.

Serlimar begon op 1 maart 2019 met het in rekening brengen van leges voor huishoudelijke afvalinzameling.

De vergoeding voor het ophalen van huishoudelijk afval is vastgesteld op Awg. 25,00 per maand, Awg. 75,00 per kwartaal, Awg. 150,00 voor 6 maanden of Awg. 300,00 voor een heel jaar. Dit jaar berekenen ze alleen de resterende 10 maanden van 2019 vanaf 1 maart 2019. De volledige kosten voor 2019 zijn Awg. 250,00

De betaling kan worden gedaan op een van de kantoren van Serlimar, hetzij bij Tanki Flip of San Nicolas en binnenkort ook bij Pos Chikito. Betalingen kunnen ook worden gedaan op elk MFA-kantoor, online of doorlopende betalingopdracht bij uw bank.

Het huishoudelijk tarief is van toepassing op elk huishouden dat afvalophaaldiensten ontvangt van Serlimar door middel van de  mini-afvalcontainer. Elk huishouden mag een maximum van 2 residentiële minicontainers hebben. Als er meer dan 2 mini-containers nodig zijn, worden deze vervangen door commerciële containers met de bijbehorende tarief.

Vuilniswagen Serlimar

Klanten van Ecotech of een ander afvalverwerkingsbedrijf worden vrijgesteld van de kosten van Serlimar. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, moet een overeenkomst voor het verzamelen van afval door derden aan Serlimar worden bewezen.

Serlimar-klanten die vanaf 2015 tot 2018 hebben betaald voor de afvalinzameling, moeten contact opnemen met het kantoor van Serlimar op nummer 5245080 voor meer informatie over een speciale tarief voor de reeds betaalde jaren. Gepensioneerden en mensen met een onderstand of bijstand moeten ook contact opnemen met Serlimar voor hun aangepaste residentiële tarieven.

Neem voor meer informatie of vragen over de residentiële tarieven contact op met Serlimar op nummer 5245080 of stuur een e-mail naar marketing@serlimar.com of via facebook messenger.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties