Keuringen

Keuring van elektrische installaties
Voordat de elektrische installatie van een woning in gebruik wordt genomen moet deze installatie goedgekeurd zijn. De keuring van elektrische installaties wordt door of namens de Dienst Technische Inspecties (DTI) gedaan.

Om de installatie goed te keuren moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De betreffende installatie moet voldoen aan de bepalingen van het Landsbesluit Installatievoorschriften Elektrische Inrichtingen;
  • De betreffende installatie moet voldoen aan de voorschriften van de Nederlands Normalisatie Instituut, norm NEN 1010;
  • De betreffende elektrische installaties dienen door of onder toezicht van een erkende installateur, gekeurd te worden.

Alvorens het verzoek in te dienen bij de Dienst Technische Inspecties voor de eindkeuring, moet de erkende installateur het verzoek indienen bij NV Elmar ter vaststelling van het aansluitpunt en bepaling of het gevraagde vermogen beschikbaar is.

Alle elektrische installaties ten behoeve van gebouwen met een bouwvergunning afgegeven in 2007, moeten over een eigen veiligheidsaarding (‘ground’) beschikken, weerstand 100 ohm en alle groepen moeten beveiligd worden met aardschakelaars 30 mA.

Een lijst van de erkende installateurs is verkrijgbaar aan de balie van de Dienst Technische Inspecties.

Bij het indienen van het verzoek, zijn de volgende documenten nodig:

  • aanvraag keuringskaart met naam eigenaar en adres van de te keuren installatie;
  • installatietekeningen;
  • kopie van de bouwvergunning van het perceel van de te keuren elektrische installatie of de keuringskaart van de aardmeting.

Alvast kunt u de te betalen kosten voor het keuren van een elektrische installatie bepalen:

Invoer
Totaal vermogen in VA


 

Berekening resultaat
Te betalen bedrag (Awg.)

Keuringen van gasinstallaties
Voordat uw woning van gas wordt voorzien wordt de gasinstallatie door de Aruba Gas Supply Co. Ltd. gekeurd. Voor de keuring van gasreservoirs en gasinstallaties bij een onderneming gelden andere regels. Deze keuring wordt door de Dienst Technische Inspectie gedaan.

Invoer
Totaal vermogen in VA


 

Berekening resultaat
Te betalen bedrag (Awg.)
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties