Wateraansluiting

Water wordt in Aruba door WEB N.V. (Water- en Energiebedrijf) geproduceerd en geleverd. De WEB bezit de op één na grootste waterontziltingsfabriek ter wereld. Het water dat uit de kraan komt is zuiver drinkwater en kan zonder enig risico voor uw gezondheid gebruikt worden. Om aangesloten te worden op het waterdistributienet dient u zich persoonlijk te melden bij WEB.

Bij de melding dienen de volgende documenten overlegd te worden:

1. Indien het een huurwoning betreft:

  •  een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
  •  een machtiging van de verhuurder (eigenaar van de woning).

2. Indien het een koopwoning betreft:

  • een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
  • notarisakte van de overdracht van de woning.

3. Bij het bouwen van een woning:

  • een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
  • goedgekeurde bouwvergunning door de Dienst Openbare Werken (DOW);
  • goedgekeurd situatieplan door de DOW.

Als u een huis gaat bouwen of laat bouwen, is het hebben van stromend water noodzakelijk. Het is daarom mogelijk om een zogenaamde bouwmeter aan te vragen. Als het bouwterrein 250 meter of meer verwijderd is vanwaar er leiding is dan komen de helft van de kosten voor de rekening van de aanvrager. Voor landbouw en veeteelt gelden weer andere regels. Het is ook mogelijk om een extra meter aan te vragen voor bijvoorbeeld een appartement, tuinhuisje of een gesplitste woning. De kosten voor de initiële aansluiting kunnen variëren al naar gelang de woning in kwestie verder af gelegen is van het dichtstbijzijnde wateraansluitpunt.

Als u gaat kamperen en u wilt stromend water hebben, dan is dat mogelijk door een kampeermeter aan te vragen. U moet zich persoonlijk melden WEB:

De data van aansluiting en afsluiting zijn dezelfde die in de kampeervergunning genoemd zijn. Indien u andere data wenst dan moet u dit bij de aanvraag aangeven.

Voor nadere en actuele informatie kunt u terecht bij WEB.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties