1ste Lijn voorziening

De medische zorg in de eerste lijn in Aruba wordt onder andere verleend door een aantal huisartsen (Lijst van huisartsen). De meeste huisartsen zijn aangesloten bij de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV).

Als u verzekerd bent bij de AZV, kunt u bij de inschrijving een vaste huisarts kiezen. Elk familielid kan een eigen huisarts kiezen. Bij de keuze van een huisarts moet u wel rekening houden met het volgende:

 • Dat het gewenst is dat alle familieleden dezelfde huisarts kiezen in verband met het opbouwen van een geschikt en volledige medisch dossier;
 • De huisarts dicht bij u in de buurt gevestigd is zodat u, als het noodzakelijk is, snel medische hulp kunt krijgen.

Om de kwaliteit van de medische zorg te waarborgen is de AZV met de huisartsen overeengekomen dat een maximaal aantal patiënten per huisarts wordt ingeschreven. Dit is om te voorkomen dat teveel verzekerden bij dezelfde arts ingeschreven staan. Het kan dus voorkomen dat bij de inschrijving of bij wijziging, de huisarts van uw keuze niet meer beschikbaar is. In dat geval moet u een andere huisarts kiezen.

Als u verzekerd bent bij de AZV wordt u twee keer per jaar in de gelegenheid gesteld om van huisarts te veranderen. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de door u gekozen huisarts of u ingeschreven kunt worden. U kunt ook contact opnemen met de AZV om te vragen of het nog mogelijk is om u zich bij de door u gekozen huisarts in te schrijven.

Om van huisarts te veranderen geldt het volgende:

 1. U moet een wijzigingsformulier (wijzigingsformulier huisarts) invullen. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de het kantoor van de AZV;
 2. U moet de door u gekozen (“nieuwe”) huisarts het formulier laten ondertekenen en afstempelen;
 3. U moet het ingevulde formulier ook laten ondertekenen en afstempelen door uw huidige huisarts;
 4. Het ingevulde, ondertekende en gestempelde formulier moet u inleveren bij het kantoor van de AZV.

Nadat de wijziging is gedaan, krijgt u een nieuw polisblad waarin de wijziging is opgenomen. U kunt dan gebruikmaken van de diensten van de “nieuwe” huisarts.

Als u verzekerd bent bij de AZV dan heeft u recht op kosteloze medische hulp bij een huisarts. Deze huisarts moet wel aangesloten zijn bij de AZV.

Een algemeen medische keuring, zoals een sportkeuring of een medische keuring voor het verkrijgen van een rijbewijs, worden niet door de AZV vergoed en moet u zelf betalen.

Voor medische hulp kunt u tijdens de spreekuren bij de huisarts terecht. Als uw gezondheidstoestand het niet toelaat om op het spreekuur te komen, dan kunt u ook om een huisbezoek vragen. Bij bezoek aan en/of van de huisarts moet u altijd uw zorgpas tonen.

Voor dringende gevallen buiten de spreekuren, kunt u terecht bij de dienstdoende huisarts bij de huisartsenpost van de Dr. Horacio Oduber Hospital.

De spreekuren van de huisartsenpost is:

 • dagelijks: 7:00 p.m. – 11:00 p.m.
 • weekenden: 9:00 a.m. – 01:00 p.m. en 6:00 p.m. – 10:00 p.m.

De huisartsenpost is telefonisch te bereiken op het nummer 587 4300. Bij noodgevallen kunt u het alarmnummer 911 bellen.

Bij afwezigheid regelt uw huisarts zelf de waarneming. Om te weten wie de vervanger is van uw huisarts kunt u terecht bij:

 • uw huisartspraktijk;
 • de dokterstelefoon 587 4300;
 • de Centro Medico San Nicolas, telefoon 524 8833;
 • de AZV, telefoon 5279900.

De afwezigheid en waarneming van huisartsen worden ook via de media bekend gemaakt.

Als u niet verzekerd bent bij de AZV of als u geen gebruik wilt maken van de Algemene ziektekostenverzekering, wordt u aangeraden om, in belang van uw gezondheid en die van uw gezin, een huisarts te kiezen.

Als u op andere wijze verzekerd bent voor ziektekosten, kunnen andere regels gelden. Hiervoor kunt u de verzekeringspolis raadplegen en/of contact opnemen met uw verzekeringmaatschappij.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties