Psychiatrische hulp

Op Aruba zijn twee instellingen belast met psychiatrische hulpverlening:

  • Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Aruba (RESPALDO), afdeling PAAZ en polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie;
  • Sociaal-Psychiatrische Dienst (SPD).

Deze instellingen hanteren een bestand van patiënten met een psychiatrische hulpvraag en maken in de regel ook afspraken met patiënten en hun familie, over wat te doen in geval van crisis. Voor eerr informatie kunt u de website van Stichting RESPALDO raadplegen.

Iedere burger die voor het eerst te maken krijgt met een psychiatrische hulpvraag kan zich wenden tot de eigen huisarts. Deze is in staat te beoordelen welke route gevolg moet worden om tot de juiste hulpverlening te komen. Indien niet duidelijk is of er sprake is van een psychiatrische hulpvraag, kan er contact worden gezocht met de Directie Sociale Zaken of diverse vrijgevestigde psychologen.

In geval van psychische nood kan een ieder zich wenden tot de afdeling Spoedeisende Hulp van het Dr. Horacio Oduber Hospitaal of contact opnemen met de ambulancedienst via het alarmnummer 9-1-1. In geval van dreigend gevaar (bijvoorbeeld agressief of suïcidaal gedrag) is het raadzaam altijd eerst de politie in te schakelen via het alarmnummer 100.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties